Nalaten via testament


Veel mensen vinden het moeilijk om over een testament na te denken. Begrijpelijk. Want stilstaan bij het moment dat we er niet meer zullen zijn, kan erg emotioneel zijn.

Toch is het goed om er uw gedachten over te laten gaan. Misschien heeft u de wens om de wereld iets goeds na te laten. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door een deel van uw erfenis te bestemmen voor HospitaalBroeders.

Li Ruth Schnabel, re Margret Hageraats

Nalaten met een specifieke wens
Vanwege haar liefde voor kinderen liet mevrouw Ruth Schnabel een deel van haar erfenis na aan HospitaalBroeders, met als wens dat het naar kinderprojecten zou gaan. We hebben dit bedrag kunnen inzetten voor ons straatkinderen project in Malawi . “Net als mijn zus, geloof ik in dit soort opvang. Het is kleinschalig en duurzaam. Dat is precies waarom zij hiervoor koos. Ze wilde altijd de hele wereld helpen, daar komt nu gelukkig ook ná haar leven een klein stukje van uit.” Aldus mevrouw Hageraats-Schnabel.

Waarom HospitaalBroeders?
Afrika verdient een betere toekomst. Nog elke dag sterven mannen, vrouwen en kinderen van de honger. Of omdat er geen ziekenhuis in de buurt is. Kinderen kunnen niet naar school om aan een betere toekomst te werken. Dat tij moeten we keren. Met elkaar! Door ons op te nemen in uw testament, geeft u de kwetsbaarste groepen in Afrika hoop en kans op een gezonde en gelukkige toekomst. Iets mooiers kunt u niet nalaten!

Hoe werkt een nalatenschap?
HospitaalBroeders als begunstigde aanwijzen in uw testament kan op verschillende manieren. U kunt een vastgesteld bedrag nalaten, HospitaalBroeders als mede-erfgenaam benoemen óf uw gehele nalatenschap bestemmen voor HospitaalBroeders.

In onze brochure ‘Geeft u Afrika hoop op een betere toekomst?‘ leest u meer over het nalaten van uw waardevolle bezittingen aan HospitaalBroeders. Wij zetten de mogelijkheden voor u op een rijtje. We zenden de brochure graag naar u op. U kunt hem aanvragen door te bellen naar 020 – 636 07 52 of e-mailen naar info@hospitaalbroeders.nl

Geen belasting over uw erfenis
HospitaalBroeders is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wij betalen daardoor over nalatenschappen geen belasting. Wat u ons nalaat, komt volledig ten goede aan onze projecten in Afrika!

Heeft u nog vragen?
Voor meer informatie of een persoonlijk advies kunt u contact opnemen met David Heyer, Manager Nederland: 020 – 636 07 52 of david@hospitaalbroeders.nl.