Millenniumdoelen

De millenniumdoelen

Op 1 januari 2000 spraken de regeringsleiders van 189 landen met elkaar af om acht concrete en meetbare doelstellingen, die in 2015 moeten zijn gehaald, tot uitvoering brengen. De doelen moeten een einde maken aan armoede, ziektes, ongelijkheid en milieuproblemen. Maar kunnen we wel zo lang wachten? In Afrika bijvoorbeeld, leven miljoenen mensen in zeer slecht omstandigheden. De projecten die de HospitaalBroeders daar uitvoeren bieden directe hulp want we hebben gewoon niet de tijd om tot 2015 te wachten.

Samen vechten we voor de Millenniumdoelen

Samen vechten we voor de Millenniumdoelen.

Samen staan wij sterk
Natuurlijk is het prachtig dat regeringen beloven te werken aan een oplossing voor honger en armoede in 2015. En natuurlijk is het goed dat zij beloven dat álle kinderen in 2015 basisonderwijs moeten hebben. Nog nooit eerder zijn zulke duidelijke beloftes gedaan. Maar ondanks dat is het al bijna te laat. Nu is hulp nodig. Nú moeten er honderdduizenden levens gered worden, moeten ziektes en honger bestreden worden. Met alle macht en kunde waarover wij beschikken.

Werken aan alle acht millenniumdoelen
De HospitaalBroeders helpen nu mee alle acht millenniumdoelen te verwezenlijken. Geen mammoetondernemingen, maar hulp op menselijke maat: overzichtelijk, begrijpelijk en concreet.

Millenniumdoel 1

Extreme armoede en honger uitbannen

Met duurzame microkrediet voedselprogramma’s in Ghana, Sierra Leone en Malawi zetten wij ons in tegen honger en extreme  armoede. Wij geven mensen zaden, kunstmest en goed gereedschap. Wij trainen ze en laten zien dat hun eigen inzet de sleutel is tot een betere oogst. In Ghana zijn we in 2008 gestart en er doen nu 200 gezinnen mee. In Sierra Leone doen al bijna 900 gezinnen mee. In 2012 doen er al 1150 gezinnen mee. De honger is voor de dorpelingen uitgebannen. Dankzij de winst die zij maken met de verkoop van de oogst is ook de extreme armoede voorbij; zij kunnen nu hun kinderen naar school sturen en hun landbouwprojecten uitbreiden.

Millenniumdoel 2

Alle jongens en meisjes naar school

Alleen onderwijs kan een kind een eerlijke kans geven om een toekomst op te bouwen. Helaas kunnen veel kinderen niet naar school, omdat zij moeten bedelen voor voedsel. De HospitaalBroeders willen daaraan een einde maken door gezinnen wekelijks een voedselvoorraad te geven. Dat doen wij bijvoorbeeld in Malawi. Deze aanpak werkt. Het gezin heeft voldoende te eten en de kinderen kunnen naar school omdat ze niet langer hoeven te bedelen. In 2011 hebben wij onze eerste basisschool in Makutheneh, Sierra Leone gebouwd. In 2012 hebben we een tweede basisschool geopend. Er kunnen dan bijna 4000 kinderen naar school.

Millenniumdoel 3

Alle mannen en vrouwen gelijke rechten

Door zowel jongens als meisjes een kans te geven naar school te gaan, krijgen zij allen een opleiding waarmee zij aan het werk kunnen gaan. Zo hebben wij een ‘College for Mental Health’ gebouwd in Malawi. Hier worden jongens en meisjes opgeleid tot verpleegkundigen. Goede verpleegkundigen en artsen zijn schaars in Afrikaanse landen. Daarom bouwen wij mee aan scholen waar studenten medische studies kunnen volgen. We leiden zowel vrouwen als mannen op. Hierdoor kunnen vrouwen ook een diploma behalen en een baan volwaardige baan uitoefenen.

Millenniumdoel 4

Minder kindersterfte

In Batibo in Kameroen hebben wij een kerk omgebouwd tot kliniek. Hierbij zijn ook een kinderafdeling en een kraamafdeling gekomen. In 2009 zijn er 277 baby’s geboren en 222 kinderen gevaccineerd in de kliniek. In Asafo in Ghana vonden wij een leegstaand gebouw dat tegen geringe kosten kon worden omgebouwd tot een dagkliniek voor kinderen. Dit is belangrijk omdat er veel ondervoede kinderen in deze zeer arme streek zijn. Ook hebben we in Ghana in 2011 een kliniek voor zwangere vrouwen geopend en in Sierra Leone in 2012. Vrouwen worden hier gescreend en begeleid. Dit moet de moeder –en kindersterfte terugdringen.

Millenniumdoel 5

Minder vrouwen sterven bij de bevalling

Veel patiënten kunnen een behandeling niet betalen. Dat betekent dat de kosten voor het ziekenhuis zijn, waardoor er geen of nauwelijks geld is voor onmisbare medische materialen. Daarom hebben de HospitaalBroeders in het nieuwe te openen ziekenhuis in Koforidua in Ghana complete operatiekamers ingericht. In Batibo Kameroen en in Liberia hebben we nieuwe kraamafdelingen opgezet. Vrouwen worden hier begeleid en geholpen tijdens de bevalling waardoor hun overlevingskansen worden vergroot en zij een moeder kunnen zijn voor hun pasgeboren baby.

Millenniumdoel 6

De verspreiding van ziekten als Aids stoppen

Voorlichting geven is lastig omdat er nog steeds een groot taboe rust op seks en Aids. Mensen praten of lezen er niet over en ze doen alsof de ziekte er helemaal niet is. Wij proberen in Ghana dit taboe nu te doorbreken en mensen goede informatie te geven over wat HIV en Aids nu precies zijn en hoe mensen het kunnen voorkomen. Ook in Malawi geven we voorlichting over Aids aan straatkinderen.

Millenniumdoel 7

Meer mensen in een duurzaam leefmilieu

In Ghana, Sierra Leone en Malawi hebben de HospitaalBroeders duurzame voedselprogramma’s opgezet. Wij houden rekening met de in Afrikaanse landen vaak schaarse watervoorziening en gebruiken meerdere gewassen in plaats van monocultuur. Daardoor zijn onze voedselprogramma’s klimaatvriendelijker dan grootschalige landbouw. Daarnaast hebben de HospitaalBroeders de lokale school in Lunsar in Sierra Leone voorzien van een waterpomp –en tank. Dat vergroot de kans dat de leerlingen gezond blijven en dus werkelijk hun studie kunnen afmaken.

Millenniumdoel 8

Er is meer eerlijke handel, schuldsanering en hulp

Wij helpen mensen om zelfvoorzienend te worden zodat zij hun eigen handeltjes kunnen opzetten. Vrouwen in Ghana krijgen bijvoorbeeld naailes. De kleden en gewaden die zij maken, kunnen zij verkopen. In Zambia krijgen moeders van gehandicapte kinderen van ons Holy Family Center  2 kilo graan en maïs mee als voedselsupplement. Daarnaast houden de vrouwen kippen, de eieren worden verkocht waarmee de vrouwen hun eigen geld verdienen. Ook dankzij onze microkrediet voedselprogramma’s zijn mensen in staat hun gezinnen te onderhouden en daarnaast ook een kleine handel op te zetten. Hun producten verkopen ze op de lokale markt.

Sta je net als de HospitaalBroeders achter de millenniumdoelen? Help ons dan mee en word donateur! Geef je nu op!