Notariële schenking

Steun ons met een notariële schenking

Steun ons met een notariële schenking.

Schenken met belastingvoordeel

Je wilt de HospitaalBroeders ondersteunen voor langere tijd. Dat kan middels een periodieke gift. Deze gift is onder voorwaarden aftrekbaar van jouw belastbaar inkomen en wordt door een notaris opgemaakt.

Sinds 2014 is het echter ook mogelijk periodieke giften te doen middels een onderhandse akte van schenking. Uw gift moet minimaal voor vijf jaar (of langer) worden vastgelegd als voorwaarde voor de fiscale aftrekbaarheid. Daarnaast kan de akte niet tussentijds gestopt worden en dient het volledige bedrag van de schenking elk jaar voor 31 december op onze rekening te staan.

Eenvoudig geregeld

Het is heel eenvoudig een periodieke schenking in orde te laten maken.

 1. Download hier de onderhandse akte en de betalingsmachtiging, vul beide in   tweevoud in en onderteken deze.
 2. Stuur de formulieren samen met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs (en van uw partner indien van toepassing) naar:
  HospitaalBroeders,
  Nieuwendammerdijk 530-A
  1023 BX Amsterdam
 3. HospitaalBroeders ondertekent en nummert uw akte en stuurt u één exemplaar retour.
 4. Hiermee kunt u bij uw belastingaangifte het volledige bedrag van uw schenking aftrekken.

Heeft u vragen over periodieke schenkingen? Neemt u dan contact op met David Heyer via 020-636 0752 of info@hospitaalbroeders.nl

Bereken direct jouw belastingvoordeel met de Schenkcalculator.
Voor jou de manier om méér hulp te bieden aan mensen in Afrika, zònder dat het je iets extra’s kost.

Toch via de notaris…
Wil je toch liever via de notaris een akte laten opmaken vul dan hier het formulier van de HospitaalBroeders in om jouw gift te laten vastleggen in een akte bij de notaris. Wij helpen je bij het verlenen van een volmacht en wikkelen de procedure met de notaris af. Indien jouw gift jaarlijks hoger is dan € 200 nemen wij de notariskosten voor onze rekening. Geen kosten voor jou dus!

Wat zijn de voorwaarden?

 • Jouw periodieke gift wordt vastgelegd in een notariële akte
 • Je doet de gift in vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen, minimaal vijf jaar achter elkaar
 • Bij jouw aangifte inkomstenbelasting dien je de betaling van een termijn op te geven als ‘periodieke gift’

Meer informatie?
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen. Je kunt ons bellen op 020-6360752 of e-mail je vraag naar: info@hospitaalbroeders.nl.