Mozambique

Een lange geschiedenis

In 1681 arriveerden de eerste HospitaalBroeders in Mozambique. Vanuit een vestiging runden zij een ziekenhuis tot 1834. In 1943 pakten de HospitaalBroeders hun activiteiten weer op en richtten zij een kliniek op voor lepra-patiënten in Naueia en Namaita. In 1968 breidden zij hun zorg uit met ziekenhuizen voor psychiatrische patiënten in Maputo en Nampula. Toen Mozambique in 1975 onafhankelijk werden de ziekenhuizen overgenomen door de Staat.

Hulp voor de allerarmsten en straatkinderen

Het psychiatrisch ziekenhuis in Nampula is het enige ziekenhuis dat nog in gebruik is. Het wordt gerund door de Staat van Mozambique in samenwerking met de HospitaalBroeders. Dit ziekenhuis was bijna volledig vervallen. Daarom openden de HospitaalBroeders in 2003 een nieuw centrum voor psychiatrische hulp met 48 bedden. Het centrum heeft 18 jonge vrijwilligers, zij ondersteunen de therapeuten. Zij gaan ‘s middags met de patiënten wandelen, en nemen hen mee naar de markt of de kerk.

Naast het ziekenhuis heeft HospitaalBroeders ook een school voor kinderen en runt zij een project voor straatkinderen. Hierin leven vijf kinderen samen als een gezin.

Een van de zalen van het ziekenhuis, simpel maar effectief

Een van de zalen van het ziekenhuis, simpel maar effectief.

Isolatie kamer

In 2010 ontving het ziekenhuis in Nampula € 7000,- om een isolatie kamer te bouwen voor gevaarlijke patiënten. Regelmatig hebben de doktoren te maken met agressie. Om deze agressieve patiënten toch te kunnen helpen maar om ze tegelijkertijd weg te houden van de andere patiënten, heeft Broeder José Paulo vorig jaar een aanvraag ingediend voor het bouwen van een isolatie kamer. Deze kamer is in maart 2011 afgerond. Na de bouw was er nog € 94,- over. Dit is gebruikt voor onderhoud van het ziekenhuis.

Broeder José Paulo voor de isolatie kamer in aanbouw

Broeder José Paulo voor de isolatie kamer in aanbouw.

De isolatie kamer is af

De isolatie kamer is af.