Achtergrond en geschiedenis Sierra Leone

Geschiedenis
Van 1991 tot 2002 woedde er een zeer bloedige burgeroorlog in Sierra Leone.
Het Revolutionair Verenigd Front (RUF), opgericht door ex-korporaal Foday Sonkoh kwam in opstand tegen de regering van president Joseph Momoh.
De democratie wordt langzaam maar zeker weer hersteld. Toch heeft de oorlog diepe wonden geslagen in dit kleine land met 6,4 miljoen inwoners. Meer dan een derde ontvluchtte het land tijdens de burgeroorlog en Ongeveer 50.000 mensen werden gedood. Het leger heeft de taken van de VN-Veiligheidstroepen, na hun vertrek in 2005 goed opgepakt en gezorgd voor een stabiele situatie.
Zij bleven aan de zijlijn staan bij de verkiezingen van 2007 waarbij Ernest Bai Koroma tot president werd gekozen. Hij heeft het tot zijn doel gemaakt de corruptie aan te pakken, meer banen te creëren en het land verder economisch te ontwikkelen.

Economie
Sierra Leone is een van de armste landen ter wereld met een enorme inkomensongelijkheid. Daarnaast is het leven in Sierra Leone ongezond: het land heeft de laagste levensverwachting ter wereld (39 jaar). Ondanks de aanwezigheid van minerale hulpbronnen en goede visserij- en landbouwvoorwaarden, is de fysieke en sociale infrastructuur dermate onderontwikkeld dat vooruitgang maar moeizaam wordt geboekt. Daarnaast zorgen sociale onlusten ook voor een langzame economische groei. Meer dan de helft van de beroepsbevolking werkt in de landbouw. Diamanten zijn de belangrijkste bron van inkomsten (50% van totale export). Het lot van Sierra Leone’s vooruitgang valt of staat met de broze vrede en met substantiële hulp van buitenaf.
In februari 2009 zijn drie rebellenleiders, waaronder Issa Sesay van het RUF veroordeeld voor hun aandeel in de burgeroorlog van 1991-2002.

De film Blood Diamond met Leonardo di Caprio geeft een goed beeld van de oorlog tussen rebellen en de regering. De film toont aan wat de problemen waren waar Sierra Leone mee te kampen had: de diamanthandel financierde de wapenhandel en er werden massaal kindsoldaten ingezet.

Religie
Moslim 60%, Christelijk 10%, inheems 30%

SIERRA LEONE

Sierra Leone NL
Bevolking in milj. 6,4 16,7
BNP ($) 900 40.300
Levensverwachting 41 79
Kindersterfte per 1000 154 5
Alfabetisering 35% 99%
Geasfalteerde weg 904 135.470
Grootte (M²) 71.740 41.526