Waterputten en sanitatie

WATSAN

In Lunsar, Sierra Leone, zijn in de tien grootste dorpen waterputten en latrines (toiletten) gebouwd. De dorpen hadden voorheen geen toegang tot schoon drinkwater en er was een gebrek aan sanitaire voorzieningen. Hierdoor konden ziektes snel verspreiden wat er toe leidde dat veel kinderen en volwassenen kwamen te overlijden. Gelukkig is de kans op ziekte teruggedrongen dankzij de waterputten en toiletblokken

Steun van Wilde Ganzen

In augustus 2009 ontvingen de HospitaalBroeders voor de bouw van waterputten en toiletten in tien dorpen ruim € 36.000 van de Wilde Ganzen. Fabio Poelhekke, senior project officer van Wilde Ganzen licht toe:

Wilde Ganzen“Voor ons zijn wat dit project betreft vier dingen belangrijk. Ten eerste: het gaat over drinkwater en dat is een eerste voorwaarde voor gezond leven. Ten tweede komt het project van de HospitaalBroeders tot stand in nauw overleg met de mensen in de dorpen waar de putten en toiletten komen. Dat is essentieel, want zij maken er gebruik van en zij moeten ze, ook op de lange termijn, onderhouden. Ten derde: het zijn vooral vrouwen en meisjes die elke dag water naar huis moeten dragen. Goed drinkwater dichterbij brengen verlicht hun taak enorm en kan een revolutie teweegbrengen in de manier waarop ze hun tijd en energie besteden. Tenslotte komt het geld voor dit project van gewone mensen overal in Nederland. Samen maken wij dit hoogst belangrijke project financieel mogelijk.”

Met de steun van onze donateurs en die van Wilde Ganzen breidt Ehmonafah zich steeds verder uit. En zijn er steeds meer mensen in Sierra Leone die profijt hebben van onze inspanningen!

Nu is er gelukkig schoon drinkwater

Nu is er gelukkig schoon drinkwater.

Toiletten zorgen ervoor dat ziektes niet zo snel verspreiden

Toiletten zorgen ervoor dat ziektes niet zo snel verspreiden.