Heel hartelijk bedankt!

Meer dan ooit zijn we je dankbaar. Onze mensen in Afrika kunnen zonder jouw hulp hun werk nooit doen. In 2019 hebben onze collega’s weer meer dan 300.000 patiënten in onze ziekenhuizen mogen helpen. In vogelvlucht laten we zien wat zij gedaan hebben. Maar niet zonder dat we je heel hartelijk bedanken. Kleine donaties, grote giften, projectbijdrages, lieve telefoontjes, Facebooklikes, feedback tijdens de donateursdag… ze zijn ons allemaal even lief. Ruim € 600.000 konden we aan onze doelstellingen besteden. Hartelijk dank!