DISCLAIMER


Algemene informatie
HospitaalBroeders heeft de informatie op haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. HospitaalBroeders spant zich in om deze informatie zo volledig en actueel mogelijk te houden. Er kunnen aan de website geen rechten worden ontleend.

Auteursrechten
Op alle content op www.hospitaalbroeders.nl rust copyright dat toebehoort aan HospitaalBroeders. Er mag dan ook niets zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gekopieerd en verspreid.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de website www.hospitaalbroeders.nl is voor uw eigen rekening en risico. HospitaalBroeders sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze website en het gebruik van de daarvan verkregen informatie of diensten uit, behalve als de schade gevolg is van opzet door HospitaalBroeders.

Clikgedrag
Op de website www.hospitaalbroeders.nl worden algemene bezoekgegevens – zonder dat deze bezoekers identificeren – bijgehouden. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren.

Gebruik gegevens
HospitaalBroeders is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonlijke gegevens van bezoekers van de website, donateurs en geïnteresseerden van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
Alle gegevens die HospitaalBroeders verkrijgt in het kader van fondsenwervende acties worden opgenomen in een gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
De gegevens worden verzameld ten behoeve van HospitaalBroeders en worden nooit verstrekt aan derden.
Indien iemand een telefoonnummer heeft ingevuld, kan HospitaalBroeders deze persoon mogelijk telefonisch benaderen om te bedanken voor de interesse, te informeren over een eventuele actie, of op andere wijze te kijken of iemand anderszins wil bijdragen aan het werk van HospitaalBroeders.
Indien u geen prijs stelt op informatie over HospitaalBroeders en haar activiteiten, kunt u dit aangeven via email info@hospitaalbroeders.nl of tijdens kantooruren per telefoon 020-6360752.