Periodieke schenking


Schenken met belastingvoordeel

Een periodieke schenking is schenken met belastingvoordeel. Met hetzelfde geld méér mensen helpen. Van uw donatie krijgt u een gedeelte terug van de fiscus.


Schenken met belastingvoordeel verteld door donateurDit heeft mijn hart geraakt

De heer Malepaard uit Amsterdam over zijn beslissing om periodiek te schenken: “Zomaar bij mensen met de deur in huis vallen en ze ook nog om geld vragen lijkt ongehoord brutaal, maar … wie kennis neemt van het vele goede werk van HospitaalBroeders, komt heel snel tot andere gedachten. Wie kent niet de hartverscheurende tv-beelden van mensen in Afrika en Azië die onder armoede gebukt gaan en aan ziektes bezwijken. De Ebola-epidemie ligt ons nog vers in het geheugen. Hospitaalbroeders probeert hier puur uit naastenliefde en menslievendheid een dam tegen op te werpen. Dit heeft mijn hart geraakt en daarom heb ik mij zonder aarzeling als donateur aangemeld. Laat iedereen mijn voorbeeld volgen of deze stichting op een andere manier financieel steunen. Laten we er geen doekjes om winden: hulpverlening kost geld, veel geld en hoe meer geld, hoe beter we onze misdeelde medemensen kunnen helpen. U laat hen toch niet in de steek?”


Steun voor langere tijd

U wilt HospitaalBroeders ondersteunen voor langere tijd. Dat kan middels een periodieke gift. Deze gift is onder voorwaarden aftrekbaar van het belastbaar inkomen en wordt door een notaris opgemaakt. Sinds 2014 is het echter ook mogelijk periodieke giften te doen middels een onderhandse akte van schenking. Uw gift moet minimaal voor vijf jaar (of langer) worden vastgelegd als voorwaarde voor de fiscale aftrekbaarheid. Daarnaast kan de akte niet tussentijds gestopt worden en dient het volledige bedrag van de schenking elk jaar voor 31 december op onze rekening te staan.


Eenvoudig geregeld

Schenken met belastingvoordeelHet is heel eenvoudig een periodieke schenking in orde te laten maken.

 1. Download hier de onderhandse akte en de betalingsmachtiging, vul beide in tweevoud in en onderteken deze.
 2. Stuur de formulieren samen met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs (en van uw partner indien van toepassing) naar: HospitaalBroeders
  Nieuwendammerdijk 530-A
  1023 BX Amsterdam
 3. HospitaalBroeders ondertekent en nummert uw akte en stuurt u één exemplaar retour.
 4. Hiermee kunt u bij uw belastingaangifte het volledige bedrag van uw schenking aftrekken.

Heeft u vragen over schenken met belastingvoordeel? Neemt u dan contact op met David Heyer via 020-636 0752 of info@hospitaalbroeders.nl
Bereken direct uw belastingvoordeel met de Schenkcalculator.
De manier om méér hulp te bieden aan mensen in Afrika, zònder dat het iets extra’s kost.


Toch via de notaris

Wilt u toch liever via de notaris een akte laten opmaken, download dan hier het formulier  van HospitaalBroeders en vul het in om de gift te laten vastleggen in een akte bij de notaris. Wij helpen u bij het verlenen van een volmacht en wikkelen de procedure met de notaris af. Indien uw gift jaarlijks hoger is dan €200 nemen wij de notariskosten voor onze rekening. Geen kosten voor u dus!


Wat zijn de voorwaarden?

 • Uw periodieke gift wordt vastgelegd in een notariële akte
 • U doet de gift in vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen, minimaal vijf jaar achter elkaar
 • Bij uw aangifte inkomstenbelasting dient u de betaling van een termijn op te geven als ‘periodieke gift


Meer informatie over schenken met belastingvoordeel?

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons bellen op 020-6360752 of e-mail uw vraag naar: info@hospitaalbroeders.nl.