Periodieke schenking


Schenken met belastingvoordeel

Een periodieke schenking is schenken met belastingvoordeel. Met hetzelfde geld méér mensen helpen. Van uw donatie krijgt u een gedeelte terug van de fiscus.


Schenken met belastingvoordeel verteld door donateurDit heeft mijn hart geraakt

De heer Malepaard uit Amsterdam over zijn beslissing om periodiek te schenken: “Zomaar bij mensen met de deur in huis vallen en ze ook nog om geld vragen lijkt ongehoord brutaal, maar … wie kennis neemt van het vele goede werk van HospitaalBroeders, komt heel snel tot andere gedachten. Wie kent niet de hartverscheurende tv-beelden van mensen in Afrika en Azië die onder armoede gebukt gaan en aan ziektes bezwijken. De Ebola-epidemie ligt ons nog vers in het geheugen. Hospitaalbroeders probeert hier puur uit naastenliefde en menslievendheid een dam tegen op te werpen. Dit heeft mijn hart geraakt en daarom heb ik mij zonder aarzeling als donateur aangemeld. Laat iedereen mijn voorbeeld volgen of deze stichting op een andere manier financieel steunen. Laten we er geen doekjes om winden: hulpverlening kost geld, veel geld en hoe meer geld, hoe beter we onze misdeelde medemensen kunnen helpen. U laat hen toch niet in de steek?”


Steun voor langere tijd

Wilt u HospitaalBroeders voor langere tijd steunen? Dan is het mogelijk om belastingvrij te doneren. Hiervoor kunt u eenvoudig een periodieke schenkingsovereenkomst afsluiten.

De belastingdienst stelt drie voorwaarden aan periodiek schenken:

 • De donatie wordt voor minimaal vijf jaar vastgelegd.
 • De akte kan niet tussentijds gestopt worden.
 • Het jaarlijkse bedrag van de schenking moet elk jaar voor 31 december betaald zijn.


Eenvoudig geregeld

Schenken met belastingvoordeelHet is heel eenvoudig een periodieke schenking in orde te laten maken.

 1. Download hier de onderhandse akte en de betalingsmachtiging, vul beide in tweevoud in en onderteken deze.
 2. Stuur de formulieren samen met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs (en van uw partner indien van toepassing) naar: HospitaalBroeders
  Nieuwendammerdijk 530-A
  1023 BX Amsterdam
 3. HospitaalBroeders ondertekent en nummert uw akte en stuurt u één exemplaar retour.
 4. Hiermee kunt u bij uw belastingaangifte het volledige bedrag van uw schenking aftrekken.


Rekenvoorbeeld

Mevrouw X heeft een jaarinkomen van € 50.000 en doneert via een machtiging maandelijks € 20 aan HospitaalBroeders. Dat is dus € 240 per jaar. Zonder periodieke schenkingsovereenkomst kan mevrouw dit bedrag niet van de belasting aftrekken. Nu heeft zij besloten om haar donaties te verhogen naar € 30 per maand én om ze vast te leggen in een schenkingsovereenkomst voor vijf jaar.  Per jaar doneert mevrouw nu dus € 360. En omdat zij het vast heeft gelegd, kan zij op basis van haar jaarinkomen ieder jaar 38,1% terugvorderen van de fiscus, dat is in dit geval jaarlijks € 137,16. Netto betaalt zij nu € 222,84, terwijl HospitaalBroeders € 360 aan de doelstellingen kan besteden.
> Ze betaalt minder maar helpt er aanzienlijk meer mensen mee!

Zonder overeenkomstMet overeenkomst
Jaarlijkse donatie€ 240€ 360
Belastingteruggave€ 0€ 137,16
Netto donatie€ 240€ 222,84
Bedrag dat HospitaalBroeders kan besteden aan doelstelling€ 240€ 360


Meer informatie over schenken met belastingvoordeel?

Heeft u vragen over schenken met belastingvoordeel? Neemt u dan contact op met David Heyer via 020-636 0752 of info@hospitaalbroeders.nl
Bereken direct uw belastingvoordeel met de Schenkcalculator.


Periodiek schenken: de manier om méér hulp te bieden aan mensen in Afrika, zònder dat het iets extra’s kost.