De impact van onze projecten

Resultaten en impact in 2019

Malawi

Elvira school voor kinderen met ‘special needs’ - Deze school is enig in zijn soort in Malawi: kinderen met een beperking krijgen onderwijs en ons team probeert ze te laten instromen in regulier onderwijs.

Projectsteun€ 51.572
Resultaat336 kinderen kregen steun, van rehabilitatie en fysiotherapie tot dagelijkse schoolbezoek op onze speciale Elvira school. Daarnaast volgden ruim 1.900 ouders de bewustwordingscampagne ‘positive parenting’
Impactverhoging levenskwaliteit van kinderen die leven met fysieke of intellectuele beperking & vermindering van stigma, uitsluiting en geweld tegen kinderen met een beperking

Elvira school - speciaal onderwijs


Community Mental Health Outreach -
Geestelijke gezondheidszorg is een niche in de zorg in Malawi. Vanuit onze twee centra in Mzuzu en Lilongwe hebben we 41 klinieken op locatie om onze zorg aan te bieden.

Projectsteun€ 25.000
ResultaatIn 27 Outreach klinieken in het noorden van Malawi hebben 8.512 cliënten geestelijke gezondheidszorg gehad & meer dan 10.400 scholieren en meer dan 5.000 werknemers van bedrijven hebben bewustwordingstrainingen gevolgd.
ImpactVerhoogde kwaliteit van leven en verminderd stigma van mensen die te maken hebben geestelijke gezondheidsproblemen.


Hulp voor ouderen -
Voor ouderen zijn er doorgaans maar weinig programma’s in het reguliere hulpaanbod in Afrika. Dit programma helpt ouderen in Mzuzu.

Projectsteun€ 20.000
Resultaat733 senioren zaten in het elderly program. Dit is een belangrijk programma omdat er nauwelijks aandacht is voor de problemen van ouderen in Malawi.
ImpactPsychosociale hulp, gezondheidszorg, economische empowerment, recreatieve vorming. De levenskwaliteit van deze groep gaat heel erg omhoog door dit programma.

Ghana

Zonnepanelen voor kliniek in Oseikojokrom - Door het plaatsen van zonnepanelen op de de kliniek in Oseikojokrom is de energievoorziening gegarandeerd.

Projectsteun€ 21.322
ResultaatEen stabiele, betrouwbare energielevering in een gebied dat te maken heeft met continue storingen.
ImpactDe elektriciteitsvoorziening zorgt ervoor dat de kwaliteit van de zorg fors verbetert. Primary Health Care (basisgezondheidszorg) is nu voor iedereen in de regio bereikbaar en de arme bevolking hoeft niet drie uur te reizen naar Asafo om basiszorg te krijgen. Medicijnen kunnen langer bewaard worden.

Zonne-energie voor kliniek in Ghana


Verbetering basiszorg in Amrahia -
Teams van artsen en verpleegkundigen gaan de arme wijk Amrahia in Accra in.

Projectsteun€ 19.448
Resultaat4.421 kinderen zijn gevaccineerd & 3.847 patiënten (veelal jonge zwangere vrouwen) hebben een Primary Health Care-consult gehad & 330 huisbezoeken zijn afgelegd door ons team.
ImpactVerbeterde kwaliteit van leven van jonge moeders en hun kinderen, verhoogd percentage veilige zwangerschappen doordat moeders korte lijnen hadden naar het ziekenhuis en goed waren voorgelicht.

Kameroen

Noodhulp aan ons ziekenhuis in Batibo in oorlogsgebied - Sinds 2016 is erin de North-West Region waar ons ziekenhuis ligt een burgeroorlog gaande. Tienduizenden mensen zijn het gebied ontvlucht en scholen en ziekenhuizen zijn gesloten.

Projectsteun€ 30.489
ResultaatVanuit ons ziekenhuis blijven we 5 communities in de bergen steunen met ons Outreach-programma. Belangrijk werk want de meest kwetsbare mensen zijn achtergebleven. In 2019 zijn ondanks de oorlog 93 bevallingen begeleid en 2.049 kinderen en baby’s gevaccineerd. Daarnaast zijn ruim 1.500 mensen behandeld aan andere problemen.
ImpactZonder onze hulp zou de moeder- en kindersterfte vele malen hoger zijn geweest. De mensen durven vanuit de bergen niet naar het ziekenhuis in Batibo te komen en zijn dus afhankelijk van onze bezoeken. Kindersterfte is veel lager door behandelingen aan ondervoeding en malaria.

Liberia

Bouw van een nieuwe kraamafdeling in ziekenhuis in Monrovia - De nieuwe kraamafdeling heeft ook enkele privé-kamers waar vrouwen bevallen die geld over hebben voor onze goede zorg en die tegelijkertijd in een privé-kamer zorg willen krijgen. Met de inkomsten uit deze kamers gaat ons team zwangere meisjes en vrouwen helpen die niet kunnen betalen voor die zorg.

Projectsteun€ 38.000
ResultaatIn tweeënhalve maand hebben we een nieuwe vleugel gebouwd waarin een nieuwe moderne kraamafdeling komt.
ImpactDe impact van dit programma zou groot zijn: het idee erachter was dat rijkere inwoners van Monrovia hun bevalling en postnatale zorg in privékamers van deze afdeling zouden doen: daar is veel vraag naar in Monrovia. Met de opbrengsten van dit programma zouden de meer welgestelde dames de moeder- en kindzorg van de armere meisjes in Congo Town financieren. Het ligt in de verwachting dat er 300 ziekenhuisbezoeken (incl. keizersneden etc.) kunnen worden gefinancierd; 400 gratis behandelingen van baby’tjes (incl. vaccinatie) en 600 postnatale behandelingen. De impact* van dit programma is een sterk verminderde moeder- en kindersterfte in Congo Town. Helaas heeft de uitbraak van corona ervoor gezorgd dat het programma nog niet kon worden opgestart.

*Impact maken: de samenwerking met Contribute Foundation
In 2019 heeft Contribute Foundation ons St. Joseph ziekenhuis in Monrovia geholpen met de bouw van een nieuwe kraamafdeling. Contribute Foundation wil kansen aanreiken aan mensen die moeten (over)leven onder moeilijke omstandigheden. Hun steun aan projecten is gericht op de zelfredzaamheid van de mensen met een lange termijnvisie. Hierbij willen zij gemeenschap, familie en mensen bij elkaar brengen en hun HOOFD, HART & HAND verbinden.
Kortom: impact maken! Contribute zag de potentie van het idee om met de opbrengsten uit privékamers in ons ziekenhuis de behandeling en kraamzorg van arme meisjes in Monrovia te financieren. Rijkere vrouwen betalen voor de privékamers en de opbrengst financiert gedeeltelijk de kraambehandelingen en zorg voor kinderen van arme jonge moeders in Congo Town, een arme wijk in Monrovia.

Uitbreiding kraamafdeling HospitaalBroeders-ziekenhuis Monrovia