Compliance


Statuten
HospitaalBroeders is een stichting. Wilt u de statuten bekijken? U kunt ze hier inzien of downloaden: Statuten Stichting Internationale Orde van HospitaalBroeders (pdf).

Richtlijnen
HospitaalBroeders houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving, met name:

  • Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG)
  • RJ 650 Richtlijn voor fondsenwervende instellingen
  • Code Telemarketing
  • Richtlijn werving nalatenschappen
  • DDDN (zelfreguleringscode)
  • Code Brievenbusreclame, Huissampling en direct respons Advertising
  • HospitaalBroeders onderschrijft de gedragscode van Goede Doelen Nederland

Salariëring medewerkers
HospitaalBroeders heeft een op de branche afgestemd salarisgebouw.