Compliance


Statuten
HospitaalBroeders is een stichting. Wilt u de statuten bekijken? U kunt ze hier inzien of downloaden: Statuten Stichting Internationale Orde van HospitaalBroeders (pdf).

Reglementen
HospitaalBroeders heeft een Reglement van de Raad van Toezicht van HospitaalBroeders (pdf) en een Reglement van de Directie van HospitaalBroeders (pdf).

Richtlijnen
HospitaalBroeders houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving, met name:

  • Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG)
  • RJ 650 Richtlijn voor fondsenwervende instellingen
  • Code Telemarketing
  • Richtlijn werving nalatenschappen
  • DDDN (zelfreguleringscode)
  • Code Brievenbusreclame, Huissampling en direct respons Advertising
  • HospitaalBroeders onderschrijft de gedragscode van Goede Doelen Nederland

Salariëring medewerkers
HospitaalBroeders heeft een op de branche afgestemd salarisgebouw.

Gedragscode
HospitaalBroeders volgt een gedragscode. U kunt deze hier inzien of downloaden: Gedragscode HospitaalBroeders (pdf).