Financieel


Openheid en transparantie
Hoe zijn de Nederlandse donaties besteed? Daar zijn we graag open over. In het jaarverslag kunt u alles vinden over onze programma’s op het gebied van (geestelijke) gezondheidszorg, onderwijs, voedsel en water. We zijn een kleine organisatie en hebben korte lijnen. Niet alleen omzeilen we hierdoor tussenpersonen, we weten ook precies wat er gebeurt in onze projecten. We gaan uit van de kracht van de mensen zelf. Het is belangrijk om onze donateurs te laten weten waar het donateursgeld aan besteed is. De Belastingdienst heeft ons aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), wij zijn aangesloten bij het IF, wij hebben  de Gedragscode voor goede doelen ondertekend en wij hebben het Keurmerk Goede Doelen.


Hoe hebben wij het geld besteed?

Wil je weten hoe wij je donatie hebben besteed? In het jaaroverzicht 2016 staat alles op een rijtje:


Beleidsplan

Wilt u ons beleidsplan inzien? Klik hier voor het beleidsplan 2017-2020.


Jaarverslagen en jaarrekeningen van de HospitaalBroeders

Accountantskantoor Arep controleert sinds 2009 de jaarrekeningen.

Download hier de jaarverslagen van voorgaande jaren:
Annual Report HospitaalBroeders 2016
Jaaroverzicht-hospitaalbroeders-2015
Annual Report 2015

Jaarverslag HospitaalBroeders 2014
Annual Report 2014 Engels
Jaarverslag 2013 Nederlands
Annual Report 2013 Engels