Missie


HospitaalBroeders wijdt zich aan het geven van de beste zorg aan de meest kwetsbare groepen in Afrika. Het is onze missie ervoor te zorgen dat deze mensen de hoogste kwaliteit zorg, scholing of hulp krijgen – in overeenstemming met hun behoeften.

Visie
HospitaalBroeders helpt kansarme mensen in Afrika om in hun levensonderhoud te voorzien. Dit doen we praktisch en kleinschalig. We bouwen ziekenhuizen en scholen. We leiden artsen en verpleegkundigen op. We leren dorpsbewoners om voedsel te verbouwen. Met microkredieten kunnen families zelfs een klein agrarisch bedrijf runnen.

We zijn een Katholieke organisatie en laten ons inspireren door ons geloof. Ons hoofdkantoor, de General Curia, is gevestigd in Rome. De leden van onze Orde streven waarden na die passen bij het leven van Johannes de Deo: dienstbaarheid, vertrouwen, zorg, waardigheid en compassie. We verlenen zorg waar die het hardst nodig is. Ongeacht iemands ras, sekse, geaardheid of godsdienst.

Waarin verschillen we van andere organisaties?
We leren mensen om hun potentieel optimaal te gebruiken en te zorgen voor zichzelf. We werken niet met tussenpersonen. Het geld gaat rechtstreeks naar de Broeders, die de projecten draaien.

Klein in Nederland, groots in Afrika.

Gezondheidszorg voor kwetsbare groepen in Afrika