Organisatie - HospitaalBroeders gezondheidszorg Afrika

Organisatie


HospitaalBroeders zet zich al jaren in voor een betere gezondheidszorg in Afrika. Onder het motto ‘Klein in Nederland, groots in Afrika’ voert HospitaalBroeders kleinschalige succesvolle projecten uit in acht Afrikaanse landen. HospitaalBroeders bouwt en runt ziekenhuizen en scholen, leidt artsen en verpleegkundigen op en is specialist op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Zorg is de core business. Maar goede zorg kan alleen plaatsvinden binnen stevige gemeenschappen. Daarom investeert HospitaalBroeders ook in onderwijs , schoon water en voedselzekerheid .
Met meer dan 330 ziekenhuizen wereldwijd en een bijna 500-jarige traditie van kwaliteitszorg in 54 landen behandelen de HospitaalBroeders meer dan een miljoen patiënten per jaar.
We hebben een ANBI beschikking.

Betere gezondheidszorgInternationaal netwerk voor betere gezondheidszorg
In acht Afrikaanse landen worden de 19 ziekenhuizen en klinieken voornamelijk door Afrikaanse broeders geleid. De meeste instellingen genereren hun eigen inkomsten zodat het personeel uit eigen middelen kan worden betaald. Voor speciale projecten zoals voedselzekerheidsprogramma’s in dorpen rondom de ziekenhuizen en het opzetten van speciale scholen is vaak extra geld nodig. Deze projecten worden veelal gefinancierd door de zusterorganisaties in Europa. Een aantal landen waaronder Nederland, Ierland, Groot-Brittannië, Portugal, Spanje en Italië hebben een alliantie opgezet om de verwezenlijking van deze projecten zo efficiënt mogelijk te financieren. Nederland is het enige land dat louter Afrikaanse projecten ondersteunt.

Het bestuur van de HospitaalBroeders Nederland
Ons bestuur bestaat uit: William Martin Forkan, Paul Hulshof, Merel Gianotten, Sharon Kearns en John Gallagher.