Organisatie


De Raad van Toezicht van HospitaalBroeders Nederland
Onze Raad van Toezicht bestaat uit: Donatus Forkan, Finnian Gallagher, Paul Hulshof, Sharon Kearns en Merel Gianotten.
De Raad van Toezicht werkt onbezoldigd.

Voorzitter Donatus Forkan

Donatus Forkan (1942) is sinds 2014 voorzitter van de Raad van Toezicht van HospitaalBroeders.
In de jaren ’60 en ’70 heeft Broeder Donatus in geestelijke gezondheidszorg gewerkt in Ierland en Korea. Hij werd in 1992 tot Provinciaal gekozen in Ierland.
In 2006 werd hij Generaal-Overste van de organisatie wereldwijd tot 2012. Daarna heeft hij enige tijd in Malawi gewerkt. In 2014 werd hij Provinciaal van de West-European Province van de organisatie.

Functie in dagelijkse leven: Provinciaal bij St. John of God, Ierland
Nevenfuncties: geen
Expertise: International Development and Governance

Secretaris Finnian Gallagher

Finnian Gallagher (1944) is sinds 2017 secretaris van de Raad van Toezicht van HospitaalBroeders. Sinds 1963 is hij Broeder in de Orde van Johannes de Deo in Ierland. Vanaf 2010 is hij Provincial Secretary in Ierland. Hij is een afgestudeerd verpleger in psychiatrie en algemene gezondheidszorg en heeft als zodanig gewerkt in Ierland, Engeland en de Verenigde Staten.

Functie in dagelijkse leven:

Nevenfunctie: Voorzitter van EmployAbility and Saint John of God Association (UK); Directeur van Saint John of God Research Foundation
Expertise: Gezondheidszorg en Bestuur

Penningmeester Paul Hulshof

Paul Hulshof (1980) is sinds 2018 penningmeester van de Raad van Toezicht van HospitaalBroeders. Afgestudeerd criminoloog en werkzaam bij KPMG sinds 2012. Paul leidt een team en begeleidt een groot aantal klanten op het gebied van risicomanagement en integriteit.

Functie in dagelijkse leven: Senior Manager Ethics and Compliance bij KPMG
Nevenfuncties: geen
Expertise: Risk Management; Governance; Risk Analysis; Security Policies

Bestuurslid Sharon Kearns

Sharon Kearns (1975) is sinds 2018 lid van de Raad van Toezicht van HospitaalBroeders. Zij is communicatiespecialist en werkt als zelfstandige. Zij heeft uitgebreide ervaring in met name de financiële sector. Zij heeft communicatieplannen geschreven voor diverse organisaties op het gebied van branding en market research.

Functie in dagelijkse leven: Communicatie Manager
Nevenfuncties: geen
Expertise: (Corporate) Communicatie

Bestuurslid Merel Gianotten

Merel Gianotten (1972) is sinds 2018 lid van de Raad van Toezicht van HospitaalBroeders. Zij heeft o.a. bij Talpa Network en Sanoma gewerkt als Manager Digitale Productie en Brand Director.

Functie in dagelijkse leven: Zelfstandige, interim manager
Nevenfuncties: geen
Expertise: Online Media en Digitale Productie

 

 

Directie
De bestuurlijke verantwoordelijkheid binnen de organisatie ligt bij de directie. Deze bestaat uit één persoon. John Fleming is directeur van de fondsenwervende afdeling van de Ierse St. John of God Foundation. Als zodanig is hij tevens directeur van HospitaalBroeders. Het is belangrijk te benadrukken dat hij geen salaris ontvangt vanuit Nederland. De enige directiekosten die gemaakt worden vanaf 1 januari 2019 zijn de kosten voor zijn verblijf in, en vlucht naar Nederland. Hij bezoekt gemiddeld zes à zeven keer per jaar het kantoor van HospitaalBroeders en blijft dan één nacht.

Directeur John Fleming

John werkt al 25 jaar in de non-profit sector. Hij heeft gewerkt bij de internationale ontwikkelingsorganisatie Sightsavers. In de functie van CEO van deze Ierse organisatie heeft hij fondsenwervende kantoren in Italië, India, de Verenigde Arabische Emiraten, en de Verenigde Staten opgestart. Hij heeft ook diverse managementfuncties bekleed bij twee van de grootste goede doelen van Ierland: Concern Worldwide en Rehab. Hij is afgestudeerd aan de University College Dublin met een Masters of Business degree en hij heeft tevens Sector Training aan de Boston College en Harvard University gevolgd en met succes afgerond.

Functie in dagelijkse leven: Directeur St. John of God Foundation, Dublin
Nevenfuncties: geen

HospitaalBroeders wereldwijd
Nederland maakt deel uit van de West-Europese Provincie. In totaal zijn er 20 Provincies.
Het hoofdkantoor van de West-Europese Provincie is gevestigd in Ierland. Vandaar ook dat Nederland een Ierse directeur heeft (die 100% uit Ierse fondsen wordt betaald). De Nederlandse organisatie richt zich 100% op de ondersteuning van projecten in de Afrikaanse Provincie: projectondersteuning van de 19 ziekenhuizen in Afrika. Wereldwijd zijn er meer dan 330 ziekenhuizen en klinieken van de organisatie.

Betere gezondheidszorgHospitaalBroeders in Nederland
HospitaalBroeders Nederland richt zich alleen op de 19 Afrikaanse ziekenhuizen die door Afrikaanse broeders worden geleid. Onder het motto ‘Klein in Nederland, groots in Afrika’ voert HospitaalBroeders kleinschalige succesvolle projecten uit in deze ziekenhuizen. Zorg is de core business. Maar goede zorg kan alleen plaatsvinden binnen stevige gemeenschappen. Daarom investeert HospitaalBroeders ook in onderwijs , schoon water en voedselzekerheid. We hebben een ANBI beschikking.