Nieuws van HospitaalBroeders

Richtlijnen en codes


HospitaalBroeders streeft ernaar een betrouwbaar goed doel te zijn dat het vertrouwen van de donateur niet beschaamt. Daarom committeren wij ons aan een aantal codes en richtlijnen. Dit zijn de belangrijkste:

  • SBF-code voor Goed Bestuur (vervangt Code Wijffels)
  • Richtlijn 650 (jaarverslaglegging) en aanbeveling Toepassing Richtlijn 650 ‘kostentoerekening beheer en administratie’
  • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  • Code Telemarketing
  • Telecommunicatiewet
  • Code Brievenbusreclame en direct respons advertising
  • Gedragscode Anbi