Steun voor ouderen in Malawi

 


Ouderenzorg Malawi


Malawi zorg voor ouderen | AfrikaHulp voor ouderen: ‘Tovwilane’

Het programma Tovwilane (dat ‘Laat ons elkaar helpen’ betekent) richt zich op ouderen. Op drie verschillende locaties in Mzuzu bieden we specifieke hulp aan ouderen. Het aantal 65 plussers groeit snel in Mzuzu. Zij hebben veel problemen.


Veel ouderen leven in armoede

Armoede is de basis van veel problemen in Malawi. Zeker voor kwetsbare groepen in de samenleving. Onderzoek heeft aangetoond dat de impact van armoede voor de groep ouderen in Mzuzu bijzonder groot is. Senioren zijn vaak niet meer in staat zijn om inkomen te genereren. Terwijl zij veelal de zorg hebben voor een groot gezin, inclusief kleinkinderen bij het overlijden van hun ouders. Door de armoede hebben zij vaak zij geen toegang hebben tot basisgezondheidszorg. Zij hebben niet alleen  leeftijdsgebonden gezondheidsproblemen maar ook problemen die voortkomen uit armoede. Daarnaast hebben ouderen last van wijdverbreid bijgeloof in de gemeenschap dat zij behekst zijn.


Specifieke hulp

In onze drie centra worden bijna 1000 ouderen per jaar geholpen. Het programma bestaat uit:

  • Medische behandelingen
  • Fysiotherapie
  • Groepstherapie
  • Voedselprogramma
  • Recreatie
  • Individuele familiesessies

 

 

BEKIJK OOK