Community Health Zambia

 


Outreach Zambia


Community Health: naar de afgelegen gebieden toe

Met onze Outreach activiteiten, kunnen patiënten in afgelegen gebieden hulp krijgen die zij nodig hebben zonder naar het Center te hoeven komen. Onze teams zoeken de patiënten geregeld op. De activiteiten richten zich op twee groepen, namelijk mensen met een orthopedische aandoening en kinderen met een beperking.

Revalidatie voor mensen met een orthopedische aandoening

Volwassenen en kinderen met orthopedische aandoeningen krijgen hulp. Dit zijn vaak mensen met botbreuken of missende ledematen als gevolg van een ongeluk. Maar ook mensen met neurologische ziekten zoals Parkison en een beroerte worden geholpen zodat zij mobiel blijven. Deze patiënten krijgen intensieve fysiotherapie zodat zij snel weer op de been zijn.
Omdat deze mensen vaak niet in staat zijn om naar ons centrum te komen, hebben wij verschillende centra opgezet in afgelegen gebieden waar zij naartoe kunnen komen voor hulp. Bij deze Outreach centra kunnen zij de fysiotherapie volgen.

We leiden lokale vrijwilligers op ten behoeve van revalidatie van patiënten. De vrijwilligers ontvangen een certificaat. Ze krijgen ook kleine giften zoals olie, suiker en natuurlijk reisvergoeding. Dankzij de inzet van deze vrijwilligers krijgen patiënten meer intensieve hulp en aandacht bij het revalideren.

Home Based Program voor kinderen met een beperking

In ons Home Based Program voor kinderen van nul tot en met drie jaar met een beperking, bezoeken wij kind en gezin twee maal per maand. Daarnaast is er een maandelijkse bijeenkomst voor alle moeders waar gesproken wordt over onderwerpen zoals leven met een beperking en onderwijs. Het is belangrijk dat kinderen in hun eigen omgeving de benodigde zorg krijgen. Als de ouders hun kind naar een kliniek op een afgelegen locatie moeten brengen, versterkt dat het stigma van ‘ziek en minderwaardig’ dat rond kinderen met een beperking hangt. Daarnaast ontvangen de moeders extra voedsel zoals bonen en noten zodat de kinderen sterker worden. Wij hebben ook zeven kleine centra opgezet om onze artsen te ondersteunen. Deze centra liggen vaak in afgelegen gebieden en zij bieden mensen de mogelijkheid om toch hulp te zoeken. In deze zeven centra behandelen wij kinderen met een beperking.

Community Health

 

 

BEKIJK OOK