Schoon drinkwater

 


Schoon drinkwater Sierra Leone


Sierra Leone schoon drinkwaterSchoon drinkwater: waterputten en latrines in de dorpen

We constateerden dat 25% van de patiënten naar het ziekenhuis kwam met aan slecht drinkwater gerelateerde problemen. Daarom besloten we om in de tien grootste dorpen rondom Lunsar waterputten en latrines (toiletblokken) te bouwen. De dorpen hadden voorheen geen toegang tot schoon drinkwater en er was een gebrek aan sanitaire voorzieningen. Hierdoor konden ziektes zich snel verspreiden wat er toe leidde dat veel kinderen en volwassenen kwamen te overlijden. Gelukkig is de kans op ziekte nu terug gedrongen. We konden deze waterputten en latrines realiseren dankzij financiële steun van onze donateurs en een bijdrage van Wilde Ganzen .

Schoon drinkwater in en vanuit het ziekenhuis

Onze broeders verpakken het overschot aan drinkwater van ons ziekenhuis in Lunsar in zakjes voor de verkoop. Hierdoor genereert ons ziekenhuis haar eigen inkomsten en zijn de mensen niet meer afhankelijk van grote multinationals die handelen in veel te duur water.

 

 

BEKIJK OOK