Werkplaats voor orthopedische hulpmiddelen

De werkplaats is onmisbaar in Zambia. Zowel kinderen als volwassenen zijn vaak het slachtoffer van slangenbeten, waardoor zij (delen van) ledematen moeten missen. Ook komen diabetes en genetische afwijkingen regelmatig voor. En 4% van de kinderen onder de 14 jaar heeft een beperking. Zonder hulpmiddelen zijn zij niet mobiel en aan huis gekluisterd.

De werkplaats hielp zo'n 500 mensen per jaar weer letterlijk op de been. Maar helaas hebben we de deuren moeten sluiten vanwege de corona-crisis. We willen de werkplaats dolgraag nieuw leven inblazen. Help jij mee met een donatie om dit mogelijk te maken? Zo krijgen honderden mensen toegang tot de hulpmiddelen die ze hard nodig hebben. Alvast heel veel dank!

Werkplaats voor orthopedische hulpmiddelen in Zambia helpt honderden mensen weer mobiel te worden

Holy Family Centre in Zambia

De werkplaats is onderdeel van ons Holy Family Centre in Monze, Zambia. Het centrum is gespecialiseerd in revalidatiezorg en orthopedie. Er worden volwassenen en kinderen geholpen die een verstandelijke of lichamelijke beperking of letsel hebben. Het centrum bestaat al sinds 1986 en is het enige centrum van zijn soort in heel Zambia. Er zijn vier afdelingen met elk een specifieke specialisatie:

Revalidatiecentrum

Ziekenhuizen uit de verre omgeving sturen patiënten naar het centrum om te revalideren.
Patiënten herstellen bij ons van verlammingen, slangenbeten of amputaties van ledematen. In ons centrum komen ze weer op krachten en leren ze bijvoorbeeld weer lopen met hun nieuwe kunstbeen.

Child Development Centre

Sinds 2014 zorgt het Child Development Centre voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Op dit moment zitten er 65 kinderen op school waar ze aangepast onderwijs krijgen, naar hun mogelijkheden.
Onze medewerkers van het Child Development Centre gaan ook op Outreach. Zij gaan naar dorpen toe om moeders van kinderen met een beperking in de leeftijd van 0 tot 3 jaar te begeleiden met de ontwikkeling van hun kind.

Fysiotherapie

De Fysiotherapie-afdeling heeft een afdeling voor volwassenen en een voor kinderen. Ook hier verwijzen veel ziekenhuizen uit de omgeving naar ons centrum. We doen belangrijk werk omdat na ontslag uit het ziekenhuis veel patiënten nog een lange weg te gaan hebben in hun revalidatie. Uiteindelijk is zelfstandig functioneren en volledige re-integratie in hun gemeenschap het uiteindelijke doel van onze patiënten. De kinderafdeling betrekt de ouders bij de behandelingen. In 2020 werden bijna 700 kinderen geholpen.

Werkplaats (buiten gebruik)

In onze werkplaats werden orthopedische hulpmiddelen zoals looprekken, rolstoelen en protheses geproduceerd of gerepareerd. Hiermee konden zo’n 500 mensen per jaar geholpen
worden om weer mobiel te worden. Doordat het centrum momenteel vanwege de corona-crisis in zwaar financieel weer verkeert, is deze afdeling gesloten.

Er is een enorme vraag

”De werkplaats was altijd het kloppend hart van ons centrum. Van heinde en verre kwamen mensen hier naartoe om bijvoorbeeld een rolstoel te laten maken. Ook naar protheses was een enorme vraag, omdat er maar heel weinig aanbieders in Zambia zijn. Zij vragen belachelijk hoge vergoedingen. We moeten zo snel mogelijk weer open, maar we hebben niet genoeg geld om de benodigde materialen te kopen en de oude machines te vernieuwen.”
Leon Mbengue - Directeur Holy Family Centre Zambia