Financiën

Hoe zijn de Nederlandse donaties besteed?

Over hoe de donaties van de Nederlandse donateurs zijn besteed, zijn we graag open over. In het jaarverslag kun je alles vinden over onze programma’s. We zijn een kleine organisatie en hebben korte lijnen. Niet alleen omzeilen we hierdoor tussenpersonen, we weten ook precies wat er gebeurt in onze projecten. Het is belangrijk om onze donateurs te laten weten hoe wij de donaties hebben besteed. De Belastingdienst heeft ons aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), wij zijn CBF erkend en wij hebben de Gedragscode voor goede doelen ondertekend.

Bestedingen in 2019

HospitaalBroeders heeft 19 ziekenhuizen en klinieken in Afrika. De meeste van deze ziekenhuizen genereren zelf inkomsten zodat het personeel uit eigen middelen kan worden betaald. Voor speciale projecten is vaak extra geld nodig. Deze worden onder andere gefinancierd door het geld van de Nederlandse donateurs. In 2019 konden we ruim € 600.000 besteden aan onze doelstellingen. Hieronder kun je alvast in het kort bekijken waar het geld van de Nederlandse donateurs in 2019 naar toe is gegaan. Hier kun je de complete jaarrekening van 2019 (Engels, pdf) downloaden.

De impact van onze projecten

HospitaalBroeders steunt 19 ziekenhuizen in negen landen in Afrika. In 2019 werden in die ziekenhuizen meer dan 330.000 patiënten geholpen. Daarnaast werden er nog eens bijna 29.000 mensen bereikt op locatie via onze Outreach klinieken. Onze teams van verpleegkundigen bezoeken verafgelegen dorpen en helpen de patiënten.

Specialist in Outreach
Die Outreach-activiteiten hebben een enorme impact: onze mensen bieden niet alleen zorg maar geven ook voorlichting en doen bewustwordingscampagnes. Met name op het gebied van geestelijke gezondheidszorg is dat enorm belangrijk: daar is heel weinig aandacht voor in Afrika.

We doen het werk in die 19 ziekenhuizen met ruim 2.000 lokale medewerkers.

Wat is nou de impact die HospitaalBroeders maakt? Want we zijn onderdeel van een internationale organisatie en we doen het met zijn allen: met onze partners in Afrika maar ook met enkele zusterorganisaties in Europa. Samen zetten we ons in voor de beste gezondheidszorg in onze ziekenhuizen.

In Nederland ondersteunen we elk jaar heel verschillende projecten. Ze draaien om zorg, onderwijs of kwetsbare groepen. Maar altijd proberen we het beste resultaat te halen. En uiteindelijk iets structureels te veranderen in de levens van de mensen waar we mee werken.

In 2019 waren dat deze projecten.

Jaaroverzicht 2020

2020 gaat de boeken in als een uitzonderlijk jaar. De uitbraak van corona zette alles op zijn kop. Ook in Afrika. De solidariteit van al onze donateurs was hartverwarmend. Ondanks de problemen in ons eigen land hebben we de ogen niet gesloten voor de situatie in Afrika en ruimhartig bijgedragen. Daar zijn we heel dankbaar voor. Zo konden er dankzij steun van onze Nederlandse donateurs:

  • Beschermende kleding en brillen geregeld worden voor al onze ziekenhuizen;

  • Voedselpakketten uitgedeeld worden aan kwetsbare mensen in Ghana, Liberia, Sierra Leone en Malawi;

  • Huisbezoeken gegeven worden aan ouderen in Malawi;

  • 37 studenten Verpleegkunde in Sierra Leone studeren dankzij een studiebeurs;

  • Kinderen met een beperking in Malawi geholpen worden.

  • En nog veel meer...

Ga naar het Jaaroverzicht 2020 (met video) >>

Beleidsplan

Wil je ons beleidsplan inzien? Klik hier voor het Beleidsplan 2021-2023 (pdf).

Jaarverslagen en jaarrekeningen

Accountantskantoor Arep controleert sinds 2009 de jaarrekeningen. Jaarverslagen en jaarrekeningen van voorgaande jaren, kun je hieronder downloaden:

Annual Report HospitaalBroeders 2018
Annual Report HospitaalBroeders 2017
Annual Report HospitaalBroeders 2016
Jaaroverzicht HospitaalBroeders 2015 en Annual Report HospitaalBroeders 2015
Jaarverslag HospitaalBroeders 2014 inclusief jaarrekening
Jaarverslag HospitaalBroeders 2013 inclusief jaarrekening