Financiën

Hoe zijn de Nederlandse donaties besteed?

Over hoe de donaties van de Nederlandse donateurs zijn besteed, zijn we graag open over. In het jaarverslag kun je alles vinden over onze programma’s. We zijn een kleine organisatie en hebben korte lijnen. Niet alleen omzeilen we hierdoor tussenpersonen, we weten ook precies wat er gebeurt in onze projecten. Het is belangrijk om onze donateurs te laten weten hoe wij de donaties hebben besteed. De Belastingdienst heeft ons aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), wij zijn CBF erkend en wij hebben de Gedragscode voor goede doelen ondertekend.

Bestedingen in 2020

HospitaalBroeders heeft 19 ziekenhuizen en klinieken in Afrika. De meeste van deze ziekenhuizen genereren zelf inkomsten zodat het personeel uit eigen middelen kan worden betaald. Voor speciale projecten is vaak extra geld nodig. Deze worden onder andere gefinancierd door het geld van de Nederlandse donateurs.
Dankzij donaties van onze donateurs en financiers konden we in 2020 meteen na het uitbreken van Covid onze 19 ziekenhuizen heel snel bevoorraden met de noodzakelijke beschermende middelen zoals mondkapjes, maar ook konden we de meest kwetsbare groepen helpen die het hardst waren getroffen door de strenge lockdowns. Én gelukkig hebben we ook nog de lopende projecten kunnen steunen, zoals de Outreach-activiteiten en de hulp aan kinderen met een beperking. Dankjewel! Lees alle ins and outs terug in ons jaarverslag.

De impact van onze projecten

HospitaalBroeders steunt 19 ziekenhuizen in negen landen in Afrika. In 2020 werden in die ziekenhuizen 300.000 patiënten geholpen.

Specialist in Outreach
Onze teams van verpleegkundigen bezoeken verafgelegen dorpen en helpen de patiënten. Die Outreach-activiteiten hebben een enorme impact: onze mensen bieden niet alleen zorg maar geven ook voorlichting en doen bewustwordingscampagnes. Ook op het gebied van geestelijke gezondheidszorg is dat enorm belangrijk: daar is heel weinig aandacht voor in Afrika.

We doen het werk in die 19 ziekenhuizen met ruim 2.000 lokale medewerkers.

Wat is nou de impact die HospitaalBroeders maakt? Want we zijn onderdeel van een internationale organisatie en we doen het met zijn allen: met onze partners in Afrika maar ook met enkele zusterorganisaties in Europa. Samen zetten we ons in voor de beste gezondheidszorg in onze ziekenhuizen.

Vanuit Nederland ondersteunen we elk jaar heel verschillende projecten. Ze draaien om zorg, onderwijs of kwetsbare groepen. Maar altijd proberen we het beste resultaat te halen. En uiteindelijk iets structureels te veranderen in de levens van de mensen waar we mee werken.

In het jaarverslag kun je vanaf pagina 20 terugvinden welke projecten we in 2020 met welk bedrag hebben gesteund, samen met de impact van die projecten.  

Beleidsplan

Wil je ons beleidsplan inzien? Klik hier voor het Beleidsplan 2021-2023 (pdf).

Jaarverslagen en jaarrekeningen

De jaarrekeningen worden ieder jaar door een accountantskantoor gecontroleerd. Jaarverslagen en jaarrekeningen van voorgaande jaren, kun je hieronder downloaden:

Annual Report HospitaalBroeders 2019
Annual Report HospitaalBroeders 2018
Annual Report HospitaalBroeders 2017
Annual Report HospitaalBroeders 2016
Jaaroverzicht HospitaalBroeders 2015 en Annual Report HospitaalBroeders 2015
Jaarverslag HospitaalBroeders 2014 inclusief jaarrekening
Jaarverslag HospitaalBroeders 2013 inclusief jaarrekening