Organisatie

Onze missie

Het geven van de beste zorg aan de meest kwetsbare groepen in Afrika en ervoor te zorgen dat mensen de hoogste kwaliteit zorg, scholing of hulp krijgen in overeenstemming met hun behoeften.

Onze visie

Wij geloven in een mooiere toekomst voor de meest kwetsbaren door goede gezondheidszorg en educatie.

De Raad van Toezicht van HospitaalBroeders Nederland

Onze Raad van Toezicht bestaat uit: Eduard Kimman, John Gallagher, Paul Hulshof, Ralph Roels, Daniëlle Janssen en Michael Newman. De Raad van Toezicht werkt onbezoldigd.

Voorzitter Eduard Kimman S.J.

Eduard Kimman (1946) is sinds 2020 voorzitter van de Raad van Toezicht van HospitaalBroeders. Eduard Kimman werd na zijn gymnasiumtijd jezuïet. Hij doorliep twee jaar noviciaat, studeerde ruim vijf jaar economie en bedrijfskunde in Rotterdam, vertrok naar Indonesië waar hij 10 jaar zou blijven: hij studeerde er filosofie en theologie bij de Indonesische jezuïeten. Hij schreef er zijn economische proefschrift en doceerde op hogeschool en universiteit. In 1985 was hij terug in Nederland. Hij werd in 1989 hoogleraar
Bedrijfsethiek aan de Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit Amsterdam. Tussen 2002 en 2008 was hij secretaris-generaal van de RK Bisschoppenconferentie. Daarna werd hij econoom van de Nederlandse Jezuïeten en directeur van de Pauselijke Missiewerken. Hij is nu pastoor van de Petrus Canisiuskerk, Nijmegen. Lees hier een interview met Eduard Kimman over zijn beweegredenen om voorzitter te worden.

Functie in dagelijks leven: Pastoor Petrus Canisiuskerk te Nijmegen
Nevenfuncties: Emeritus hoogleraar Bedrijfsethiek, Radboud Universiteit, Nijmegen
Expertise: Ethiek

Secretaris John Gallagher

John Gallagher (1944) is sinds 2017 secretaris van de Raad van Toezicht van HospitaalBroeders. Sinds 1963 is hij Broeder in de Orde van Johannes de Deo in Ierland. Vanaf 2010 is hij Provincial Secretary in Ierland. Hij is een afgestudeerd verpleger in psychiatrie en algemene gezondheidszorg en heeft als zodanig gewerkt in Ierland, Engeland en de Verenigde Staten.

Functie in dagelijks leven:
Nevenfunctie: Voorzitter van EmployAbility and Saint John of God Association (UK); Directeur van Saint John of God Research Foundation
Expertise: Gezondheidszorg en Bestuur

Penningmeester Paul Hulshof

Paul Hulshof (1980) is sinds 2018 penningmeester van de Raad van Toezicht van HospitaalBroeders. Afgestudeerd criminoloog en werkzaam bij KPMG sinds 2012. Paul leidt een team en begeleidt een groot aantal klanten op het gebied van risicomanagement en integriteit.

Functie in dagelijks leven: Director Ethics and Compliance bij KPMG Nederland
Nevenfuncties: Geen
Expertise: Risk Management; Governance; Risk Analysis; Security Policies

Ralph Roels

Ralph Roels (1980) is sinds 2019 bestuurslid binnen de Raad van Toezicht van Hospitaalbroeders. Afgestudeerd jurist en tot voor kort (januari 2019) `Global Head of Legal Operations` binnen Philips. Sinds kort heeft Ralph zijn eigen coaching praktijk en helpt hij mensen op het vlak van Stress Management en het maken van carriere keuzes.

Functie in het dagelijks leven: Carriere- en Stress Management Coach.
Nevenfuncties: Geen
Expertise: Project Management, Coaching, (Internationaal) Recruitment, Netwerken

Daniëlle Janssen

Daniëlle Beijerbergen van Henegouwen - Janssen (1987) is sinds 2023 lid van de Raad van Toezicht van HospitaalBroeders. Zij is Master in Media Psychologie en heeft veel ervaring in het begeleiden van startups en scale-ups. Ze werkt als Managing Director bij Saleslift Studio waarbij ze non-profit en andere B2B organisaties helpt met hun commerciële strategie. 

Functie in het dagelijks leven: Managing Director Saleslift Studio
Nevenfuncties: Geen
Expertise: (Social) media, sales/commerciële strategie, netwerk en projectmanagement. 

Michael Newman

Michael Newman (1947) is sinds 2022 lid van de Raad van Toezicht en al meer dan 56 jaar broeder van St. John of God. Hij is geboren en getogen in het noordoosten van Engeland. Hij volgde zijn religieuze opleiding in en rond Dublin in Ierland, waarna hij is opgeleid tot algemeen verpleegkundige, gespecialiseerd in hartbewaking en ouderenzorg. Hij heeft in de St. John of God ziekenhuizen in Engeland gewerkt, met name met ouderen en mensen met dementie. Daarnaast heeft hij in zes landen en op drie continenten gewerkt. In 2020 is hij teruggekeerd uit Malawi, nadat hij daar meer dan zes jaar had gewerkt. Momenteel is hij werkzaam in een Hospice en in pastorale bediening in en rond Darlington, de Yorkshire Dales en Middlesborough, waar hij onze medewerkers ondersteunt bij het werk met slachtoffers van mensenhandel.

Functie in het dagelijks leven: Hospice en pastorale bediening
Nevenfuncties: Geen
Expertise: Verpleegkunde en pastoraal werk

Directie

De bestuurlijke verantwoordelijkheid binnen de organisatie ligt bij de directie. Deze bestaat uit één persoon. John Fleming is directeur van de fondsenwervende afdeling van de Ierse St. John of God Foundation. Als zodanig is hij tevens directeur van HospitaalBroeders. Het is belangrijk te benadrukken dat hij geen salaris ontvangt vanuit Nederland. Zijn salaris komt helemaal ten laste van de Ierse organisatie.

Directeur John Fleming

John werkt al 25 jaar in de non-profit sector. Hij heeft gewerkt bij de internationale ontwikkelingsorganisatie Sightsavers. In de functie van CEO van deze Ierse organisatie heeft hij fondsenwervende kantoren in Italië, India, de Verenigde Arabische Emiraten, en de Verenigde Staten opgestart. Hij heeft ook diverse managementfuncties bekleed bij twee van de grootste goede doelen van Ierland: Concern Worldwide en Rehab. Hij is afgestudeerd aan de University College Dublin met een Masters of Business degree en hij heeft tevens Sector Training aan de Boston College en Harvard University gevolgd en met succes afgerond.

Functie in dagelijkse leven: Directeur St. John of God Foundation, Dublin
Nevenfuncties: geen

HospitaalBroeders wereldwijd

HospitaalBroeders Nederland maakt deel uit van de West-Europese Provincie. In totaal zijn er 20 Provincies. Het hoofdkantoor van de West-Europese Provincie is gevestigd in Ierland. Vandaar ook dat HospitaalBroeders Nederland een Ierse directeur heeft (die 100% uit Ierse fondsen wordt betaald). De Nederlandse organisatie richt zich 100% op de ondersteuning van projecten in de Afrikaanse Provincie: projectondersteuning van de 19 ziekenhuizen in Afrika. Wereldwijd zijn er meer dan 330 ziekenhuizen en klinieken van de organisatie.

Broeders

De Internationale Orde van HospitaalBroeders is een Katholieke Orde. Voor ons betekent dat dat de waarden compassie, respect en waardigheid in alles voorop staan. Onze Broeders helpen mensen die in nood zijn, ongeacht hun religie, ras of geaardheid. De Orde telt 52 broeders in Afrika. Zij werken allen op verschillende functies binnen onze faciliteiten, al naar gelang hun opleiding en ervaring. Allemaal professionals die zich vanuit hun hart en met passie inzetten voor de medemens.

CBF Erkenning

HospitaalBroeders is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen. Meer weten over de kwaliteitseisen en de controle door het CBF? Kijk op geefgerust.nl

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.