Privacy beleid

Privacy beleid HospitaalBroeders Nederland

HospitaalBroeders verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy belangrijk en willen daar zorgvuldig mee omgaan. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Wat doen wij met persoonsgegevens?

Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, relaties, en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van HospitaalBroeders.
De verwerking van uw persoonsgegevens heeft tot doel:

  • het afhandelen van uw gift;

  • het verzenden van e-news, direct mailing en nieuwsbrief;

  • u te kunnen bellen of mailen als dat nodig is voor onze dienstverlening.

Gegevensverwerking: welke gegevens van u verwerken wij?

Wij houden een donateursadministratie bij, waarin persoonsgegevens van drie groepen staan: donateurs, relaties en vrijwilligers.

Donateur

HospitaalBroeders ’s werk wordt voornamelijk gefinancierd door giften van donateurs. Wij verzamelen die persoonsgegevens om u te informeren over onze acties, campagnes en de behaalde resultaten in onze Afrikaanse ziekenhuizen en voor marketingdoeleinden, zoals een gift- of upgradingsverzoek.

Dit zijn de gegevens die wij opslaan:

Naam
Adres
Geslacht
Geboortedatum (geen verplicht veld)
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer

Relatie

Een relatie is een persoon die bekend is bij HospitaalBroeders (bijvoorbeeld door deelname aan onze e-nieuwsbrief ), maar geen donateur is.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens van vrijwilligers leggen wij vast in de vrijwilligersadministratie.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief of wanneer u zich aanmeldt als, donateur of als vrijwilliger.
Offline gebeurt dit via een werver op straat, een aanmeldformulier of een telefoongesprek. HospitaalBroeders kan in sommige gevallen gebruik maken van diensten van derden om gegevens te verrijken als deze incompleet zijn of om die te valideren, bijvoorbeeld bij een verhuizing

Financiële data en gegevens met betrekking tot een transactie, donatie en betaling, worden verzameld om uitvoering te geven aan die overeenkomst (donatie). Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.
HospitaalBroeders werkt alleen met partijen die het Bel-me-nietregister in acht nemen.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Wij zijn van mening dat u rechthebbende bent van uw eigen gegevens. Die rechten zijn:

  • recht op inzage

  • recht op verwijdering

  • recht op stopzetting

  • recht op correctie.

U kunt op elk moment inzage vragen bij ons in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten wijzigen of verwijderen. En u kunt uw gegevens te allen tijde wijzigen via deze link. U kunt uw wijzigingen ook telefonisch doorgeven door te bellen met HospitaalBroeders: 020 – 6360752 (tijdens kantooruren) of via info@hospitaalBroeders.nl.
Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten.

E-mail

Wanneer u als abonnee van één van onze nieuwsbrieven, als donateur of informatieaanvrager uw e-mailadres aan HospitaalBroeders hebt verstrekt, word u per e-mail geïnformeerd over ons werk, om steun te vragen voor acties, om u op de hoogte te brengen van behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een bijdrage. HospitaalBroeders maakt bij het verzenden van e-mailings gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of u de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan HospitaalBroeders haar informatie aan u verder optimaliseren en beter afstemmen op uw interesses.
Als u:
a. zichzelf heeft ingeschreven op onze e-newsbrief;
b. ons structureel steunt of steunde
ontvangt u onze e-newsbrief. Als u dat niet wilt kunt u zich altijd uitschrijven.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven

Wil u minder of geen e-mail ontvangen? Dan kunt u op elk moment afmelden voor deze e-mails via de afmeldmogelijkheid in elk bericht dat u ontvangt, of door contact op te nemen met HospitaalBroeders: 020-6360752 (tijdens kantooruren) of info@hospitaalbroeders.nl.

Contact met donateurs en relaties

Nieuwe donateurs ontvangen van HospitaalBroeders per post, e-mail, telefoon of sms een welkomstbericht waarin de donatie wordt bevestigd. HospitaalBroeders informeert haar donateurs over de campagnes in Afrika via haar bladen, per e-mail, post, telefoon en/of sociale media.
HospitaalBroeders zet daarnaast telemarketing in om donateurs en relaties te vragen ons te steunen met een (extra) gift en om hen te informeren over onze campagnes. HospitaalBroeders werkt hierbij binnen de wettelijke kaders van de Telecommunicatiewet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Bij het telefonisch werven van nieuwe leden en donateurs controleren we het adresbestand vooraf altijd op meldingen in het Bel-me-niet-register. Als u hebt aangegeven nooit meer gebeld te willen worden door HospitaalBroeders, dan verwerken we dit in onze administratie en benaderen wij u niet meer op het door u opgegeven telefoonnummer.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

HospitaalBroeders gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Lees hier ons cookie statement.

Beveiliging

HospitaalBroeders heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.
HospitaalBroeders gebruikt Secure Sockets Layer (SSL), een protocol dat privacy voor communicatie op het internet garandeert en dat is ontworpen om afluisteren, inmenging of vervalsing van berichten te voorkomen, om gevoelige informatie online te beschermen en gebruikersinformatie offline te beschermen. Als u op een beveiligde pagina zoals ons donatieformulier bent, dan dient uw browser aan te geven dat u op een veilige site bent.

Delen van persoonsgegevens met derden

HospitaalBroeders verkoopt of verhuurt uw gegevens nooit aan derden. Deze worden uitsluitend verstrekt aan derden indien dit nodig is om aan onze uitvoeringsplichten va onze overeenkomst te voldoen of als wij dat wettelijk verplicht zijn.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. HospitaalBroeders blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

HospitaalBroeders bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
Na beëindiging van een structureel donateurschap of eenmalige gift worden de gegevens na 48 maanden verwijderd. Echter na 24 maanden zullen wij u nooit meer dan eenmaal per jaar aanschrijven/bellen.
U kunt (binnen genoemd tijdsbestek) altijd bij ons aangeven niet meer gebeld of aangeschreven te worden. Die gegevens verwerken wij zodanig dat die ook worden uitgevoerd.