Wat we doen

Goede gezondheidszorg zorgt voor vooruitgang

Daarom bouwen wij ziekenhuizen in de armste landen van Afrika op plekken waar nog geen medische zorg is. Vanuit de ziekenhuizen reizen medische teams naar afgelegen gebieden om mensen te helpen en voorlichting te geven. Dat zijn onze Outreach teams. Dankzij één ziekenhuis krijgt zo een hele regio de meest noodzakelijke medische zorg. Gezondheidszorg is onze core business. Maar goede zorg kan alleen plaatsvinden binnen stevige gemeenschappen. Daarom investeren wij ook in onderwijs, geestelijke gezondheidszorg en helpen we de meest kwetsbaren in de samenleving.

Onze focusgebieden

Ziekenhuizen

Goede gezondheidszorg is noodzakelijk. Daarom bouwen wij ziekenhuizen op plekken waar geen medische zorg is. Wij hebben 20 ziekenhuizen in 9 Afrikaanse landen.

Lees meer

Outreach

Vanuit de ziekenhuizen reizen medische teams naar afgelegen gebieden om zorg te verlenen. Dat zijn onze Outreach teams. Daarnaast geven ze voorlichting en organiseren ze bewustwordingscampagnes. Dankzij één ziekenhuis krijgt zo een hele regio de meest noodzakelijke medische zorg.

Lees meer

Geestelijke gezondheidszorg

In Afrika is de geestelijke gezondheidszorg helaas niet zo goed geregeld als hier in Nederland. Vijf van onze 20 ziekenhuizen zijn gespecialiseerd in geestelijke gezondheidszorg. Wij hebben in Senegal, Mozambique en Malawi centra waar patiënten met psychische aandoeningen terecht kunnen.

Lees meer

Onderwijs

Onderwijs zorgt voor vooruitgang. Daarom bouwen we eigen scholen. In Malawi en Zambia hebben we een school voor speciaal onderwijs. En in Malawi krijgen kansarme jongeren een beroepsopleiding. Ook leiden we in Sierra Leone en in Malawi zorgprofessionals op.

Lees meer

Kwetsbare groepen

In Afrika is er niet voor iedereen hulp. Sommige mensen vallen buiten de boot. Wij zorgen voor hen! Zo hebben we projecten voor ouderen, straatkinderen, en kinderen met een beperking.

Lees meer

Kijk waar we werken

De impact van onze projecten

HospitaalBroeders steunt 19 ziekenhuizen in negen landen in Afrika. Ieder jaar worden er in onze ziekenhuizen ongeveer 300.000 patiënten geholpen.

Specialist in Outreach
Onze teams van verpleegkundigen bezoeken verafgelegen dorpen en helpen de patiënten. Die Outreach-activiteiten hebben een enorme impact: onze mensen bieden niet alleen zorg maar geven ook voorlichting en doen bewustwordingscampagnes. Ook op het gebied van geestelijke gezondheidszorg is dat enorm belangrijk: daar is heel weinig aandacht voor in Afrika.

We doen het werk in die 19 ziekenhuizen met ruim 2.000 lokale medewerkers.

Wat is nou de impact die HospitaalBroeders maakt? Want we zijn onderdeel van een internationale organisatie en we doen het met zijn allen: met onze partners in Afrika maar ook met enkele zusterorganisaties in Europa. Samen zetten we ons in voor de beste gezondheidszorg in onze ziekenhuizen.

Vanuit Nederland ondersteunen we elk jaar heel verschillende projecten. Ze draaien om zorg, onderwijs of kwetsbare groepen. Maar altijd proberen we het beste resultaat te halen. En uiteindelijk iets structureels te veranderen in de levens van de mensen waar we mee werken.

Wij geloven in een mooiere toekomst voor de meest kwetsbaren door goede gezondheidszorg en educatie.

Dit zeggen zij...

Broeder Patrick | Directeur ziekenhuis Ghana

"We geven de patiënten de zorg die ze nodig hebben. Zelfs als de patiënt er niet voor kan betalen."

Charles | Project voor straatkinderen Malawi

"Ik leefde vroeger ook op straat. Gelukkig werd ik opgevangen in het straatkinderenproject. Dankzij HospitaalBroeders kon ik naar school. En nu studeer ik!"

Francess | Student Nursing School Sierra Leone

"Dankzij HospitaalBroeders ben ik wie ik nu ben. Zonder de studiebeurs had ik nooit kunnen studeren. Dankjewel!"

Korte lijnen

  • Dagelijks hebben wij contact met Afrika en wij weten wat er speelt en wat er nodig is in de ziekenhuizen.

  • Door onze korte lijnen met Afrika weet je zeker dat het geld op de juiste plek komt.

  • Als je donateur bent, kun je dan ook regelmatig terugkoppeling over je donatie van ons verwachten. Je ziet wie er met jouw donatie geholpen zijn. In beeld, tekst en video.

Doneer

Een klein gebaar, een groot verschil!