Johannes de Deo

Een 500 jaar lange geschiedenis van liefde, zorg en mededogen

Johannes de Deo was een Portugese heilige die leefde in de 16de eeuw. Totdat hij krankzinnig werd was hij een man van twaalf ambachten, dertien ongelukken. Hij was een man van de wereld en niet erg gelovig. Na een periode van krankzinnigheid bekeerde hij zich in 1539 na het horen van een preek van de heilige Johannes van Avilla. De geestelijke gezondheidszorg was in die tijd nog zeer primitief en na zijn eigen ziekte zwierf hij dakloos rond. Hij trok zich het lot van de zieken, zwakken en daklozen zeer aan en zijn ervaringen in dit ‘dolhuis’ van Granada motiveerden hem zich voor hen in te zetten. Hij wilde hun zorgen verlichten en hen helpen bij het zoeken naar een nieuw thuis en een nieuwe toekomst.

Hij wist voldoende geld bijeen te brengen om een gasthuis voor mensen met psychische problemen in te richten. Om de zieken te verplegen stichtte hij de Broeders van Barmhartigheid, later ook bekend geworden als de Hospitaalbroeders van Sint Johannes de Deo. Dit hospitaal werd een toevluchtsoord voor talloze zieken en ontheemden. Al snel noemden de mensen hem ‘Johannes de Deo’, Johannes van God. Nog tijdens zijn leven kreeg hij vele opvolgers die net als hij, liefde, zorg en mededogen uitdroegen.

Psychiatrische en algemene ziekenhuizen: hulp anno nu

Met steun van vele Nederlandse donateurs is HospitaalBroeders tegenwoordig actief in negen Afrikaanse landen. Wij financieren, bouwen en beheren daar psychiatrische en algemene medische centra.

HospitaalBroeders: een erkende goede doelen organisatie

De Internationale Orde van HospitaalBroeders bestaat ruim 500 jaar. Vanuit Nederland ondersteunt HospitaalBroeders 20 ziekenhuizen in Afrika. In Nederland heeft HospitaalBroeders de CBF-erkenning.