Met uw gift maakt u een wereld van verschil voor hen

Grote gift

U denkt al langer na over uw grote gift. U wilt impact maken. En u wilt persoonlijk advies. Zodat u zeker weet dat uw donatie zó besteed wordt als u voor ogen hebt. Dan zijn wij voor elkaar gemaakt!

Uw persoonlijke relatiemanager staat voor u klaar

"Er is niets mooiers dan iemands persoonlijke motivatie om goed te doen, te koppelen aan onze geweldige projecten."


Velen gingen u voor

Wij overleggen met u en stemmen uw persoonlijke wensen zo af op een project of meerjarenprogramma van ons, zodat ze perfect bij u passen.

Mevrouw Sanne Scholten en Adriaan Coppens gingen u voor. Twee mensen met specifieke wensen. Twee heel verschillende mensen maar allebei met een warm hart voor Afrika. Kijk hier naar hun persoonlijke afweging.

De mogelijkheden

Er zijn drie opties:

  • U geeft eenmalig voor een specifiek project

  • We richten een Fonds op Naam op voor u

  • U doet een periodieke schenking en geeft structureel

Mogelijkheid 1: Een eenmalige donatie voor een specifiek project

Onze projecten en programma’s hebben we ingedeeld in vijf focusgebieden. Samen met u kijken we welk project het beste bij u past.

De focusgebieden zijn:

  • Onze 19 ziekenhuizen en klinieken waar we optimale zorg willen geven.

  • Onze Outreach-activiteiten: vanuit onze ziekenhuizen bezoeken onze teams gebieden die geen toegang hebben tot gezondheidszorg.

  • Geestelijke Gezondheidszorg: wij zijn gespecialiseerd in deze niche in de Afrikaanse zorg.

  • Onderwijs: het geven van studiebeurzen aan talentvolle jongeren die zo de zorg in hun land beter maken.

  • Kwetsbare groepen: projecten voor ouderen en straatkinderen

In de video hierboven heeft u kunnen zien hoe er met een gift van mevrouw Scholten een speciale moeder- en kindzorgunit in Ghana is gebouwd. Er is veel mogelijk. Neem contact op en dan zoeken we samen naar het perfecte project. Mail of bel met David Heyer: 020-6360752.

Voorbeeldproject

Bijvoorbeeld: De bouw van een kraamafdeling

In ons ziekenhuis in Accra, Ghana, is de kraamafdeling uit zijn voegen gegroeid. We willen graag een nieuwe afdeling bouwen waar vrouwen veilig kunnen bevallen. We willen iedereen kunnen helpen die bij ons aanklopt. En dat is hard nodig, want in Ghana sterven er nog steeds 46 baby’s per 1000 bevallingen (in Nederland zijn dat er 3,6 per 1000 bevallingen).

Mogelijkheid 2: Een Fonds op Naam

Samen met HospitaalBroeders wil u op een heel persoonlijke manier uw geld laten werken. In een Fonds op Naam kan dat: u laat dan uw filantropische dromen samen met HospitaalBroeders uitkomen. Als privépersoon, als familie of als bedrijf.

Hoe werkt een Fonds op Naam?
U verbindt uw eigen naam aan een project of programma van HospitaalBroeders.
Bijvoorbeeld door het steunen van een meerjarig studiebeurzenprogramma. Elk jaar stelt u een bedrag beschikbaar om slimme studenten een Verpleegkunde opleiding te laten volgen in Sierra Leone. Samen met ons bepaalt u dan wat de naam wordt van uw eigen Fonds op Naam.

Bijvoorbeeld het Arthur de Schenker Fonds* als u een privédonateur bent. Of het Koopman-Plastics Fonds* voor een fonds vanuit uw bedrijf. Met uw persoonlijk relatiemanager maakt u afspraken welke invulling u wilt geven aan die gift.
* gefingeerde naam

Voor € 50.000,- kunt u al een meerjarig programma opzetten. U bepaalt de looptijd dan natuurlijk zelf. Er is heel veel mogelijk, dus neem contact op met HospitaalBroeders! Mail of bel met David Heyer: 020-6360752.

Voorbeeldprogramma

Bijvoorbeeld: Studiebeurzen

Naast ons ziekenhuis in Sierra Leone staat onze eigen Nursing School, hier leren jongeren tot verpleegkundige. Het mes snijdt aan twee kanten. Deze jongeren krijgen de mogelijkheid om te studeren en daarmee een toekomst op te bouwen. Maar ook wordt de gezondheidszorg van het land naar een hoger niveau getild. Jongeren die de opleiding niet kunnen betalen, bieden we een studiebeurs aan. Voor nog geen €500 per jaar kan al iemand studeren.

Mogelijkheid 3: Een structurele bijdrage via een periodieke schenking

U wilt de wereld een stukje beter maken maar wilt ook een belastingvoordeel. Dan is een periodieke schenking met een minimale looptijd van vijf jaar misschien een goede optie voor u.

Met een schenkingsovereenkomst is uw hele gift belasting-aftrekbaar. De gift is totaal aftrekbaar en dat betekent dat de fiscus 37,35% of 49,50% van de gift aan u ‘terugbetaalt’. Dit percentage is afhankelijk van uw bruto inkomen.

In de video hierboven kunt u zien dat ondernemer Adriaan Coppens gekozen heeft om ouderen in Malawi te steunen. Samen met u kijken we welk programma het beste bij u past. Ook hierbij geldt de minimale instap van €50,000 verdeeld over vijf jaar. Maar er is veel mogelijk. Neem contact op met HospitaalBroeders! Mail of bel met David Heyer: 020-6360752.

Voorbeeldprogramma

Bijvoorbeeld: Straatkinderen in Malawi

Met uw bijdrage kunt u een programma structureel steunen. Bijvoorbeeld het programma voor straatkinderen in Malawi. Straatkinderen worden er opgevangen en kunnen weer naar school en krijgen begeleiding op maat om weer een toekomst op te bouwen.

Blijf op de hoogte

Speciaal voor mensen die een grotere gift overwegen, hebben we een aparte digitale nieuwsbrief: Africa in the Picture. Een nieuwsbrief met inspirerende verhalen van donateurs die u voorgingen. Hij verschijnt vier keer per jaar en u kunt natuurlijk op elk moment weer opzeggen. Schrijf u nu vrijblijvend in >>