Compliance

Statuten

HospitaalBroeders is een stichting. Wilt u de statuten bekijken? U kunt ze hier inzien of downloaden: Statuten Stichting Internationale Orde van HospitaalBroeders (pdf).

Reglementen

HospitaalBroeders heeft een Reglement van de Raad van Toezicht van HospitaalBroeders (pdf) en een Reglement van de Directie van HospitaalBroeders (pdf).

Richtlijnen

HospitaalBroeders houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving, met name:

  • Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG)

  • RJ 650 Richtlijn voor fondsenwervende instellingen

  • Code Telemarketing

  • Richtlijn werving nalatenschappen

  • DDDN (zelfreguleringscode)

  • Code Brievenbusreclame, Huissampling en direct respons Advertising

  • HospitaalBroeders onderschrijft de gedragscode van Goede Doelen Nederland

Salariëring medewerkers

HospitaalBroeders heeft een op de branche afgestemd salarisgebouw.

Gedragscode

HospitaalBroeders volgt een gedragscode voor het kantoor in Nederland: Gedragscode HospitaalBroeders (pdf). De internationale partners die met onze ziekenhuizen in Afrika werken hebben gezamenlijk een gedragscode opgesteld waar alle partners zich aan hebben gecommitteerd: Code of Conduct (pdf).