Geestelijke gezondheidszorg

Geestelijke gezondheidszorg

In Afrika is de geestelijke gezondheidszorg helaas niet zo goed geregeld als hier in Nederland. Vijf van onze 20 ziekenhuizen zijn gespecialiseerd in geestelijke gezondheidszorg. Wij hebben in Senegal, Mozambique en Malawi centra waar patiënten met psychische aandoeningen terecht kunnen.
Bekijk hieronder alles wat we doen op het gebied van GGZ.

Psychiatrisch ziekenhuis Lilongwe, Malawi

Malawi heeft ruim 19 miljoen inwoners. Toch zijn er maar drie faciliteiten gericht op geestelijke gezondheidszorg: onze centra in Mzuzu in het noorden en in hoofdstad Lilongwe en bij het ziekenhuis in Zomba in het zuiden. Vanaf 2012 zijn we in de hoofdstad actief en in 2016 openden we een nieuw centrum in de hoofdstad Lilongwe: het Granada Centre. Jaarlijks worden zo'n 6.000 patiënten behandeld. Bijna de helft (46%) in één van de 17 Outreach-klinieken.

Ook in Lilongwe is een afdeling waar patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen terecht kunnen: het House of Hospitality.
Het portage programma waarin ouders behandelaar van hun eigen kind worden en daarin begeleid worden door ons was groot er zitten zo'n 140 kinderen in (exclusief de ouders).

6.000 patiënten per jaar

GGZ in Lilongwe Malawi

Psychiatrisch ziekenhuis Mzuzu, Malawi

In Malawi zijn er bijna geen voorzieningen voor mensen met een psychische aandoening. Ons St. John of God Centre in Mzuzu is een psychiatrisch centrum voor mensen die een psychiatrische behandeling nodig hebben. Het centrum heeft 39 bedden beschikbaar voor kortdurende behandelingen. Patiënten verblijven gemiddeld zes weken in ons centrum. Zorg is 24 uur per dag beschikbaar. De relatie met de overheid is belangrijk: zij betalen 50% van de salarissen van het personeel. En dat is maar goed ook want er werken bijna 200 mensen in Mzuzu, en daarmee zijn we een van de grootste werkgevers van de stad.

Het centrum bestaat uit een aantal gebouwen die verspreid liggen over de stad. In het hoofdgebouw worden intakegesprekken gehouden. De behandeling vindt plaats in twee andere afdelingen. Er is een opnameafdeling met 13 bedden, dit is het House of Hospitality. Hier worden patiënten met acute psychische klachten opgenomen. Ze krijgen medicatie en worden onderzocht. De andere afdeling is het Centre for Living met vijf zalen. Hier staan 26 bedden voor herstellende patiënten. In het Venegas Centre worden mensen met verslavingsproblemen geholpen. Daarnaast bezoekt ons Outreach team vanuit het hoofdgebouw mensen met psychische problemen thuis. Dat doen we met in totaal 27 kliniekjes verspreid over het hele noorden van Malawi.

Meer dan 8.500 patiënten per jaar

Geestelijke gezondheidszorg in Malawi Afrika

Outreach GGZ Malawi

Voor veel mensen die ver weg wonen, is het soms lastig om naar ons centrum te komen. Zo lopen veel mensen hulp mis. Om mensen met een psychische aandoening toch te helpen of te monitoren als ze uitbehandeld zijn in ons centrum, gaat ons Outreach team naar ze toe. Zowel vanuit ons psychiatrisch centrum in Lilongwe als ook in Mzuzu, bezoekt een team de patiënten op een regelmatige basis en voorziet ze van de medicatie. We hebben hiervoor ruim 44 zogenaamde Outreachklinieken ingericht die druk bezocht worden. Ook bezoeken we patiënten in thuis.

In een vier gevangenissen in het noorden van Malawi bieden we ook onze GGZ-diensten aan. De bedoeling hiervan is te zorgen dat jonge mensen het contact met de maatschappij niet verliezen en dat ze aan hun toekomst kunnen werken.

Meer dan 5.000 cliënten per jaar

Psychiatrisch centrum Thies, Senegal

Thies is de op één na grootste stad van Senegal. Vanwege de slechte behandeling van mensen met psychische problemen hebben wij in 1985 Dalal Xel, een psychiatrisch centrum, geopend in deze stad. De patiënten zijn veelal jongeren die lijden aan depressie, epilepsie, een psychose of schizofrenie. Gemiddeld blijven ze 32 dagen in het centrum.

Het centrum heeft verschillende afdelingen. Er is een afdeling voor vrouwen, daar komen ook moeders met hun kinderen. Daarnaast heeft Dalal-Xel een open en een gesloten afdeling voor de mannen. De gesloten afdeling is voor mannen die een gevaar kunnen zijn voor de medepatiënten, medewerkers of voor zichzelf. Tot slot is er ook een rehabilitatie afdeling, waar patiënten zich voorbereiden op hun terugkeer in de maatschappij. Bij dit onderdeel van de therapie worden de families van de patiënten nauw betrokken zodat zij samen kunnen toewerken naar een goede terugkeer in de maatschappij. Outreach-activiteiten zijn groots opgezet vanuit dit centrum.

Meer dan 15.000 patiënten per jaar

Psychiatrisch centrum Fatick, Senegal

In Fatick, een stad op ruim 150 kilometer van Dakar, hebben we in 2003 Dalal Xel 2 opgezet, ook een psychiatrisch centrum. De primaire taak van dit centrum is het verlenen van kwaliteitshulp aan mensen met psychische stoornissen en bij te dragen aan de volledige ontwikkeling van deze mensen. Daarnaast richt ze zich op het opkomen voor de rechten van mensen met psychiatrische problemen en op het opheffen van alle taboes op deze aandoeningen. Helaas is dit in Senegal anno nu nog steeds hard nodig en zijn er in de rest van het land nauwelijks soortgelijke instellingen.

In Dalal Xel 2 zijn drie afdelingen met verschillende therapieën. Voor de ziekenhuisopname zijn er ook drie afdelingen: twee voor mannen en één voor vrouwen. Daarnaast heeft het centrum een sportcomplex, een zorgboerderij en een moestuin met waterput. Ook hier een uitgebreid netwerk van Outreach-activiteiten.

Meer dan 5.000 patiënten per jaar

Outreach GGZ Senegal

In Senegal organiseren we Outreach activiteiten vanuit onze twee psychiatrische centra in Fatick en Thies. Dit programma richt zich met name op mensen met psychosociale problemen of een psychische aandoening. Vanuit Fatick werken we samen met zeven verschillende streekziekenhuizen die zelf geen psychiatrische afdeling hebben. Deze zeven ziekenhuizen liggen in een actieradius van ruim 60 kilometer rondom Fatick. Zo bereiken we dus veel meer patiënten die onze zorg nodig hebben. Elke maand bezoekt ons team een van de samenwerkende ziekenhuizen in Gossas, Diofor, Passi, Sokone, Kaolack, Niakhar en Foundiougue. Voor de ziekenhuizen een enorme vooruitgang omdat zij vaak niet weten hoe de geschikte zorg aan te bieden aan deze patiënten.

Voorlichting en bewustwording
Naast behandeling is voorlichting van cruciaal belang. De groep mensen met geestelijke gezondheidsproblemen zoals depressie en schizofrenie wordt nog steeds gediscrimineerd in Senegal. Dit komt door onwetendheid over deze aandoeningen. De vrijwilligers waar we mee samenwerken leggen de dorpelingen en families van de patiënten uit wat de aandoening inhoudt en hoe zij hier het beste mee om kunnen gaan. Bewustwordingscampagnes maken deel uit van ons werk in Senegal.

Gevangenis
In het Outreach programma bezoeken we mensen in de gevangenis van Fatick. Veel gevangenen hebben te kampen met psychische problemen waarvoor zij in de gevangenis geen behandeling krijgen. Ook in dit programma is veel aandacht voor bewustwording en voorlichting.

Meer dan 3.000 patiënten per jaar vanuit beide centra

Psychiatrisch ziekenhuis Mozambique

In Nampula, een stad in het noorden van Mozambique staat sinds 1971 het psychiatrisch ziekenhuis Joao de Deus. Ons ziekenhuis werkt samen met het Ministerie van Volksgezondheid aan een programma waarin psychiatrische zorg centraal staat. Schizofrenie, neurotische aandoeningen en epilepsie zijn de meest behandelde ziektes. Daarnaast is er een verslavingsafdeling. Per jaar worden er tussen de 20.000 en 23.000 patiënten behandeld. In totaal werken er 103 mensen. Het personeel in het ziekenhuis is in tegenstelling tot andere landen waar we werken, in dienst van de overheid.

Outreach Programma in Mozambique

Op het platteland van Mozambique is er nauwelijks hulp voor mensen met geestelijke gezondheidsproblemen. Daarom gaat er vanuit ons psychiatrisch ziekenhuis in Nampula een outreach team naar verafgelegen gebieden toe. Dit team van verpleegkundigen is gespecialiseerd in geestelijke gezondheidszorg.