Klachten of pluimen

Donateurs zijn van levensbelang voor HospitaalBroeders. Wij proberen dan ook zo transparant mogelijk te zijn en helder te communiceren. Maar het kan natuurlijk zijn dat u ergens ontevreden over bent.

Het zorgvuldig omgaan mét en afhandelen ván klachten (maar ook complimenten of pluimen!) nemen we serieus. Als u niet tevreden bent laat het ons dan weten alstublieft! We kunnen dan naar een oplossing zoeken en er van leren. Onze klachtenprocedure zorgt ervoor dat we klachten op een goede manier kunnen afhandelen en waarborgt dat we klachten registreren.

U kunt uw klacht telefonisch doorgeven maar ook via de mail of per post.
HospitaalBroeders
Nieuwendammerdijk 530-A
1023 BX Amsterdam
020-6360752
info@hospitaalbroeders.nl

Wat is een klacht?

Onder een klacht verstaan wij informatie die aangeeft dat er iets verkeerd is gegaan, of fout is aan een van onze uitingen of activiteiten, volgens de beleving van onze achterban.
Klachten kunnen betrekking hebben op de wijze van fondsenwerving, onze communicatie of op de dienstverlening door onze medewerkers.

Hoe kan ik een klacht doorgeven en hoe gaan jullie hiermee om?
1. Geef uw klacht door via de telefoon, per post of via de mail.
2. We hebben uw NAW-gegevens nodig en het liefst ook een e-mailadres.
3. Omschrijf uw klacht kort en bondig: waarom bent u niet tevreden?
4. De klacht wordt geregistreerd, we streven ernaar om binnen één werkdag antwoord te hebben.
5. We rapporteren terug aan u wat we van uw klacht vinden en wat we er aan gaan doen/gedaan hebben.