Ziekenhuis Koforidua | Gezondheidszorg Ghana

 


Kliniek Amrahia, Ghana


Kliniek Amrahia Ghana Gezondheidszorg Ghana

Toen we ons administratief centrum betrokken in Amrahia, zagen we dat de plaatselijke bevolking zeer slechte toegang tot gezondheidszorg had. Er is toen een enquête onder de lokale bevolking gehouden om te zien wat de mensen nodig hadden. Ook zijn er uitgebreide gesprekken gevoerd met dorpsoudsten en leiders. Uit dit onderzoek kwam duidelijk naar voren dat er grote behoefte is aan medische voorzieningen. Wij hebben toen ons administratieve centrum omgebouwd tot een Primary Health Care faciliteit. Inmiddels staat er een volwaardige kliniek.


Specialistische zorg:

Naast algemene medische zorg (klinisch en poliklinisch) wordt er in de kliniek ook specialistische zorg gegeven:

  • Vaccinaties voor kinderen jonger dan 5 jaar
  • Zwangerschapszorg
  • Hulp voor ondervoede kinderen
  • Hiv en Aids voorlichting en behandeling
  • Outreach programma
  • Spoedeisende hulp


Zorg bij de mensen thuis

Niet alle mensen zijn in staat om naar de kliniek te komen, omdat ze geen vervoer hebben, te ziek zijn of door andere omstandigheden. Daarom hebben we besloten een outreach programma op te zetten; een programma waarbij de artsen en verpleegkundigen de mensen thuis opzoeken. Die zorg bestaat uit voorlichting over zwangerschappen, echo’s voor zwangere vrouwen, algemene zorg en vaccinaties voor kinderen.


Taboe op HIV en Aids

Binnen het Primary Health Care Project is er veel aandacht voor  Hiv en Aids, die veel voorkomen. Het doel is om voorlichting te geven. Aids en Hiv worden vaak geassocieerd met prostitutie, homoseksualiteit en drugsgebruik. Mensen die Aids hebben worden hierdoor vaak verstoten waardoor ze in een sociaal isolement raken. De angst voor verstoting door de gemeenschap is zo groot dat mensen vaak ontkennen dat ze Aids hebben, waardoor het zich kan blijven verspreiden. Zo blijft een moeder met Hiv of Aids haar baby borstvoeding geven zodat de familie niks merkt, ondanks dat de kans groot is dat de baby ook besmet wordt. Wij proberen dit taboe nu te doorbreken en mensen goede informatie te geven over wat Hiv en Aids nu precies zijn en hoe mensen het kunnen voorkomen. De Ghanese Aids Commision heeft ons gevraagd een ART-kliniek (antiretrovirale service voor mensen met HIV) op te zetten.


Broeder Bartholomew
Broeder Bartholomew is Managing Director Provincial Curia of Africa: “We willen de mensen van Amrahia en omgeving laten zien dat we om ze geven. Het is speciaal dat we niet alleen medische diensten verlenen, maar ook vooral voor de mensen die het arm zijn en hulp nodig hebben. Dit is het enige katholieke ziekenhuis in Accra. Er wonen hier ongeveer 50.000 mensen.”

 

 

BEKIJK OOK