Malawi

HospitaalBroeders in Malawi

Malawi staat bekend als ‘het warme hart van Afrika'. En dat is niet voor niets: de bevolking is vriendelijk en gastvrij en de landschappen zijn adembenemend met prachtige bergen en het uitgerekte Malawimeer. Maar er is ook een keerzijde. Malawi, is een van de armste landen ter wereld: 82% van de mensen leeft op het platteland en velen zijn dus afhankelijk van de landbouw. Maar die inspanningen leveren slechts 27% op van het BNP. Reden dat Malawi altijd erg afhankelijk is geweest van (veelal Britse) hulp. Vanuit onze twee psychiatrische ziekenhuizen bieden we een uitgebreid programma voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving. HospitaalBroeders is de belangrijkste aanbieder van geestelijke gezondheidszorg in Malawi. Er worden jaarlijks in Lilongwe en Mzuzu zo'n 15.000 patiënten geholpen.

Psychiatrisch ziekenhuis Mzuzu, Malawi

In Malawi zijn er bijna geen voorzieningen voor mensen met een psychische aandoening. Ons St. John of God Centre in Mzuzu is een psychiatrisch centrum voor mensen die een psychiatrische behandeling nodig hebben. Het centrum heeft 39 bedden beschikbaar voor kortdurende behandelingen. Patiënten verblijven gemiddeld zes weken in ons centrum. Zorg is 24 uur per dag beschikbaar. De relatie met de overheid is belangrijk: zij betalen 50% van de salarissen van het personeel. En dat is maar goed ook want er werken bijna 200 mensen in Mzuzu, en daarmee zijn we een van de grootste werkgevers van de stad.

Het centrum bestaat uit een aantal gebouwen die verspreid liggen over de stad. In het hoofdgebouw worden intakegesprekken gehouden. De behandeling vindt plaats in twee andere afdelingen. Er is een opnameafdeling met 13 bedden, dit is het House of Hospitality. Hier worden patiënten met acute psychische klachten opgenomen. Ze krijgen medicatie en worden onderzocht. De andere afdeling is het Centre for Living met vijf zalen. Hier staan 26 bedden voor herstellende patiënten. In het Venegas Centre worden mensen met verslavingsproblemen geholpen. Daarnaast bezoekt ons Outreach team vanuit het hoofdgebouw mensen met psychische problemen thuis. Dat doen we met in totaal 27 kliniekjes verspreid over het hele noorden van Malawi.

Meer dan 8.500 patiënten per jaar

Geestelijke gezondheidszorg in Malawi Afrika

Outreach GGZ Malawi

Voor veel mensen die ver weg wonen, is het soms lastig om naar ons centrum te komen. Zo lopen veel mensen hulp mis. Om mensen met een psychische aandoening toch te helpen of te monitoren als ze uitbehandeld zijn in ons centrum, gaat ons Outreach team naar ze toe. Zowel vanuit ons psychiatrisch centrum in Lilongwe als ook in Mzuzu, bezoekt een team de patiënten op een regelmatige basis en voorziet ze van de medicatie. We hebben hiervoor ruim 44 zogenaamde Outreachklinieken ingericht die druk bezocht worden. Ook bezoeken we patiënten in thuis.

In een vier gevangenissen in het noorden van Malawi bieden we ook onze GGZ-diensten aan. De bedoeling hiervan is te zorgen dat jonge mensen het contact met de maatschappij niet verliezen en dat ze aan hun toekomst kunnen werken.

Meer dan 5.000 cliënten per jaar

Child Development Center, Malawi

Ons Child Development Center is een centrum voor kinderen met een beperking. Wij geven ze medische zorg en onderwijs en voor sommige kinderen is er motorische hulp. Deze integrale aanpak zorgt ervoor dat ze beter kunnen gaan functioneren in de maatschappij, want het is uiteindelijk de bedoeling dat zij actief kunnen meedraaien in het maatschappelijke leven. Het centrum is heel breed opgezet. Zo zijn er klinieken, een peuterspeelzaal en de Elvira school. Ook krijgen de kinderen medicijnen als dat nodig is en leren zij simpele vaardigheden zoals zich aankleden en zelfstandig eten. Daarnaast krijgen de ouders van het kind begeleiding door een psycholoog en maatschappelijk werker en voedingsadviezen en is er fysiotherapie mogelijk. Het gaat dus om kinderen die speciale aandacht nodig hebben. Dit kunnen kinderen zijn met bijvoorbeeld een vorm van autisme, het Downsyndroom of cerebrale kinderverlamming. Voor ieder kind wordt een individueel behandelplan gemaakt. De meest voorkomende aandoeningen op de Elvira school zijn epilepsie en ADHD.

Een bijzonder onderdeel van ons werk is het zogenaamde portage programma. Hierbij worden de ouders eigenlijk behandelaar van een kind met een beperking. Daarin worden ze uitgebreid begeleid oor ons team. Dit programma richt zich op kinderen van 0 tot 3 jaar oud. Ouders en kinderen worden gemiddeld zo’n zes keer per maand bezocht om te kijken hoe het gaat.

Bijna 350 kinderen per jaar

Beroepsopleiding voor kwetsbare jongeren - Institute of Vocational Training, Malawi

Dit is het beroepsopleidingencentrum voor jongeren met een psychische stoornis of een verstandelijke beperking of jongeren uit andere kwetsbare groepen zoals straatkinderen. Ze worden opgeleid tot kleermaker, kok, tuinman, timmerman of metselaar. Nadat zij een bepaald niveau in de training hebben gehaald, mogen zij gaan werken als stagiaires zodat zij hun vaardigheden in de praktijk kunnen brengen. Na het afronden van de opleiding en de stage zijn de leerlingen beter voorbereid voor een plek in de maatschappij en kunnen zelfstandig hun bestaan opbouwen.

Daarnaast is er ook een groep jongeren die thuis begeleiding krijgt zodat ze zelf een zelfstandige toekomst kunnen opbouwen.

Meer dan 100 jongeren per jaar op school en 160 thuis

Acteur Waldemar Torenstra op bezoek

“In Nederland hebben jongeren met een beperking allerlei mogelijkheden. In Afrika is dat compleet anders. Ik mocht even binnenkijken in de Vocational Training in Mzuzu. Er was naailes en huishoud les, je zag hoe ze genoten om iets te leren. Meiden die gehandicapt zijn en vaak ook nog een hele achtergrond met zich meedragen. Een zelfstandig bestaan opbouwen is belangrijk omdat deze ‘zwakke’ groep door vrijwel niemand wordt geholpen in een arm land als Malawi.”

College of Health Sciences, Malawi

Het College of Health Sciences is het onderwijsinstituut van het ziekenhuis in Malawi. Er worden verschillende studies aangeboden: studenten kunnen een bachelor halen in Mental Health and Psychiatric Nursing, in Clinical Medicine, Counseling en normale Verpleegkunde.

In 2010 werd dit college opgericht door HospitaalBroeders om zelf studenten op te leiden in de geestelijke gezondheidszorg. Dat dit hard nodig was blijkt uit het feit dat er op dat moment op een bevolking van 19 miljoen mensen bijvoorbeeld maar één psychiater in het hele land was. In 2015 is de opleiding algemene verpleegkunde toegevoegd.

Het opleidingsinstituut werkt samen met de Universiteit van Malawi en Mzuzu University. Een enorme bibliotheek en een psychosociaal centrum met vijf consultatieruimtes en grote, lichte klaslokalen maken dit tot een topinstituut. Accommodatie met slaapplekken voor 40 studenten zorgt ervoor dat de beste studenten uit heel Malawi hier kunnen studeren.

Studenten die de studie niet zelf kunnen bekostigen, bieden we een studiebeurs.

Meer dan 250 studenten per jaar

studeren in Afrika

Straatkinderen, Malawi

Het Umoza project is er speciaal voor straatkinderen. Elke week gaat een team van HospitaalBroeders de straat op om te kijken of er kinderen op straat leven. Hierbij worden ze geholpen door de politie en buurtbewoners. De kinderen worden opgevangen en hun situatie wordt bekeken. Het doel is dat de kinderen uiteindelijk terugkeren naar hun ouders of dorp. We vangen ze op en zorgen dat hun leefomstandigheden verbeteren. In de afgelopen jaren konden vele kinderen weer terugkeren naar hun familie dankzij de actieve interventies van onze sociaal werkers.

Onderwijs voor straatkinderen
Veel kinderen willen weer naar school. Als ze daarvoor kiezen, betalen wij het schoolgeld, het uniform en de boeken. Scholing biedt deze kansarme jongeren hoop op een betere toekomst. Door de leerachterstand kunnen niet alle kinderen meteen instromen in het reguliere onderwijs. Wij hebben een aparte klas opgezet waar kinderen komen voor extra hulp met lezen en schrijven. Na een jaar zijn ze klaar om naar een reguliere school te gaan. De kinderen krijgen ook les in persoonlijke verzorging en voeding. Veel aandacht wordt besteed aan seksuele voorlichting en Hiv/Aidspreventie.

Recreatiemogelijkheden
In het Umoza programma kunnen kinderen ook ontspannen. Voetbal en tafeltennis zijn het populairst. Ook is er een traditionele zang -en dansgroep. Zij treden op tijdens officiële gelegenheden in en rond Mzuzu.

Grote vooruitgang
De cijfers tonen de afgelopen jaren een rooskleurig beeld. Minder dan 10% van de kinderen die de afgelopen jaren op straat leefde is naar de straat teruggekeerd. 80% van de kinderen is teruggekeerd naar hun familie en leeft nu in verbeterde omstandigheden.

Meer dan 700 kinderen per jaar

Waldemar Torenstra opende nieuw opvanghuis voor straatkinderen

Acteur Waldemar Torenstra opende het nieuwe opvanghuis voor straatkinderen, met een traditionele dans die hij samen met zo’n dertig kinderen uitvoerde. Hij draagt de straatkinderen een erg warm hart toe: “Ze vangen in Mzuzu straatkinderen op, en zorgen dat ze een goede opleiding kunnen krijgen. Het was fantastisch om te zien hoe blij ze waren toen ze aan het dansen waren. Het verhaal van ieder kind is aangrijpend, en dan is het te gek om te zien hoe goed ze het hier hebben.”

Charles | Project voor straatkinderen Malawi

"Ik leefde vroeger ook op straat. Gelukkig werd ik opgevangen in het straatkinderenproject. Dankzij HospitaalBroeders kon ik naar school. En nu studeer ik!"

Ouderenzorg, Malawi

Ons programma Towvirane (‘Laat ons elkaar helpen’) richt zich op ouderen. Op drie verschillende locaties in Mzuzu bieden we specifieke hulp aan ouderen. Het aantal 65 plussers groeit snel in Mzuzu. Zij hebben veel problemen.

Veel ouderen leven in armoede
Armoede is de basis van veel problemen in Malawi. Zeker voor kwetsbare groepen in de samenleving. Onderzoek heeft aangetoond dat de impact van armoede voor de groep ouderen in Mzuzu bijzonder groot is. Senioren zijn vaak niet meer in staat om inkomen te genereren. Terwijl zij veelal de zorg hebben voor een groot gezin, inclusief kleinkinderen bij het overlijden van hun ouders. Door de armoede hebben zij vaak geen toegang tot gewone zorg. Zij hebben niet alleen leeftijdsgebonden gezondheidsproblemen maar ook problemen die voortkomen uit armoede. Daarnaast hebben ouderen last van wijdverbreid bijgeloof in de gemeenschap dat zij behekst zijn.

Meer dan 700 ouderen per jaar

Specifieke hulp

In onze drie gemeenschapshuizen komen de ouderen een paar keer per week bij elkaar. Het programma bestaat uit:

  • Medische behandelingen

  • Fysiotherapie

  • Groepstherapie

  • Voedselprogramma

  • Recreatie

  • Individuele familiesessies

Zelfhulpgroepen voor vrouwen, Malawi

HospitaalBroeders ondersteunt een succesvol spaarprogramma, opgestart door de Duitse organisatie Kindernothilfe, voor arme vrouwen in Malawi. Dat is nodig want het gemiddelde jaarinkomen in Malawi is zeer laag. Om deze arme vrouwen te helpen hebben wij zogenaamde zelfhulpgroepen in het leven geroepen. Het idee hierachter is dat armoede geen gegeven toestand is maar juist een sociale positie die je inneemt en waaruit je kunt bewegen.

Spaarprogramma
Zo’n zelfhulpgroep bestaat uit ongeveer 20 vrouwen. Zij komen wekelijks bij elkaar en sparen dan een vast bedrag. Telkens krijgt een van de vrouwen een lening uit de spaarpot. Dit wordt terugbetaald met rente. Zo groeit het totale spaarbedrag!

“Dit is een innovatieve strategie die zorgt voor sociale, economische en politieke empowerment van ‘onze‘ vrouwen. Het succes zit ‘m erin dat de vrouwen als afzonderlijke individuen een achtergestelde positie hebben in onze traditionele samenleving en geen stem hebben. Maar als homogene groep zijn ze opeens mensen die wel gehoord worden!"

Charles Masulani, directeur HospitaalBroeders Malawi

Meer dan 8.000 vrouwen per jaar

Psychiatrisch ziekenhuis Lilongwe, Malawi

Malawi heeft ruim 19 miljoen inwoners. Toch zijn er maar drie faciliteiten gericht op geestelijke gezondheidszorg: onze centra in Mzuzu in het noorden en in hoofdstad Lilongwe en bij het ziekenhuis in Zomba in het zuiden. Vanaf 2012 zijn we in de hoofdstad actief en in 2016 openden we een nieuw centrum in de hoofdstad Lilongwe: het Granada Centre. Jaarlijks worden zo'n 6.000 patiënten behandeld. Bijna de helft (46%) in één van de 17 Outreach-klinieken.

Ook in Lilongwe is een afdeling waar patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen terecht kunnen: het House of Hospitality.
Het portage programma waarin ouders behandelaar van hun eigen kind worden en daarin begeleid worden door ons was groot er zitten zo'n 140 kinderen in (exclusief de ouders).

6.000 patiënten per jaar

GGZ in Lilongwe Malawi