Onderwijs

Eigen scholen

Onderwijs zorgt voor vooruitgang. Daarom bouwen we eigen scholen. In Malawi en Zambia hebben we een school voor speciaal onderwijs. En in Malawi krijgen kansarme jongeren een beroepsopleiding. Ook leiden we in Sierra Leone en in Malawi zorgprofessionals op.

Bekijk hieronder alles wat we doen op het gebied van onderwijs.

Child Development Center, Malawi

Ons Child Development Center is een centrum voor kinderen met een beperking. Wij geven ze medische zorg en onderwijs en voor sommige kinderen is er motorische hulp. Deze integrale aanpak zorgt ervoor dat ze beter kunnen gaan functioneren in de maatschappij, want het is uiteindelijk de bedoeling dat zij actief kunnen meedraaien in het maatschappelijke leven. Het centrum is heel breed opgezet. Zo zijn er klinieken, een peuterspeelzaal en de Elvira school. Ook krijgen de kinderen medicijnen als dat nodig is en leren zij simpele vaardigheden zoals zich aankleden en zelfstandig eten. Daarnaast krijgen de ouders van het kind begeleiding door een psycholoog en maatschappelijk werker en voedingsadviezen en is er fysiotherapie mogelijk. Het gaat dus om kinderen die speciale aandacht nodig hebben. Dit kunnen kinderen zijn met bijvoorbeeld een vorm van autisme, het Downsyndroom of cerebrale kinderverlamming. Voor ieder kind wordt een individueel behandelplan gemaakt. De meest voorkomende aandoeningen op de Elvira school zijn epilepsie en ADHD.

Een bijzonder onderdeel van ons werk is het zogenaamde portage programma. Hierbij worden de ouders eigenlijk behandelaar van een kind met een beperking. Daarin worden ze uitgebreid begeleid oor ons team. Dit programma richt zich op kinderen van 0 tot 3 jaar oud. Ouders en kinderen worden gemiddeld zo’n zes keer per maand bezocht om te kijken hoe het gaat.

Bijna 350 kinderen per jaar

Beroepsopleiding voor kwetsbare jongeren - Institute of Vocational Training, Malawi

Dit is het beroepsopleidingencentrum voor jongeren met een psychische stoornis of een verstandelijke beperking of jongeren uit andere kwetsbare groepen zoals straatkinderen. Ze worden opgeleid tot kleermaker, kok, tuinman, timmerman of metselaar. Nadat zij een bepaald niveau in de training hebben gehaald, mogen zij gaan werken als stagiaires zodat zij hun vaardigheden in de praktijk kunnen brengen. Na het afronden van de opleiding en de stage zijn de leerlingen beter voorbereid voor een plek in de maatschappij en kunnen zelfstandig hun bestaan opbouwen.

Daarnaast is er ook een groep jongeren die thuis begeleiding krijgt zodat ze zelf een zelfstandige toekomst kunnen opbouwen.

Meer dan 100 jongeren per jaar op school en 160 thuis

Nursing School, Sierra Leone

Sierra Leone heeft professioneel personeel in de gezondheidssector nodig. Om aan de steeds hogere kwaliteitseisen van het ziekenhuis te voldoen, is er in 2009 een school gebouwd naast het ziekenhuis die talentvolle studenten opleidt tot verpleegkundigen. Die opleiding duurt drie jaar en HospitaalBroeders heeft in de afgelopen 10 jaar meer dan 100 studenten ondersteund met een studiebeurs. Het diploma dat gehaald wordt is belangrijk voor de studenten en verhoogt de kans op een baan aanzienlijk. Het niveau van gezondheidszorg gaat dus omhoog in de komende jaren doordat er steeds meer gekwalificeerde State Registered Nurses worden opgeleid.

Doelstellingen van de opleiding:

  • Opleiden van professioneel personeel.

  • Studenten met academische kwaliteiten de mogelijkheid te geven om de opleiding te volgen.

  • De massale werkloosheid terug te dringen.

  • De gezondheidszorg in Sierra Leone verbeteren.

Hostel voor studenten
Om aan het groeiende aantal studenten te kunnen voldoen is er een hostel geopend voor studenten, zijn er meer studieboeken aangeschaft en is het aantal docenten uitgebreid. We hebben de school in Lunsar voorzien van een waterpomp en -tank. Daarmee krijgen de studenten toegang tot schoon drinkwater. Dat vergroot de kans dat ze gezond blijven en hun studie dus werkelijk kunnen afmaken.

Studiebeurs
De jongeren die de opleiding niet zelf kunnen bekostigen, bieden we een studiebeurs aan.

1000 studenten afgestudeerd

Francess | Student Nursing School Sierra Leone

"Dankzij HospitaalBroeders ben ik wie ik nu ben. Zonder de studiebeurs had ik nooit kunnen studeren. Dankjewel!"

College of Health Sciences, Malawi

Het College of Health Sciences is het onderwijsinstituut van het ziekenhuis in Malawi. Er worden verschillende studies aangeboden: studenten kunnen een bachelor halen in Mental Health and Psychiatric Nursing, in Clinical Medicine, Counseling en normale Verpleegkunde.

In 2010 werd dit college opgericht door HospitaalBroeders om zelf studenten op te leiden in de geestelijke gezondheidszorg. Dat dit hard nodig was blijkt uit het feit dat er op dat moment op een bevolking van 19 miljoen mensen bijvoorbeeld maar één psychiater in het hele land was. In 2015 is de opleiding algemene verpleegkunde toegevoegd.

Het opleidingsinstituut werkt samen met de Universiteit van Malawi en Mzuzu University. Een enorme bibliotheek en een psychosociaal centrum met vijf consultatieruimtes en grote, lichte klaslokalen maken dit tot een topinstituut. Accommodatie met slaapplekken voor 40 studenten zorgt ervoor dat de beste studenten uit heel Malawi hier kunnen studeren.

Studenten die de studie niet zelf kunnen bekostigen, bieden we een studiebeurs.

Meer dan 250 studenten per jaar

studeren in Afrika

Ziekenhuis Monze, Zambia

Child Development Center
Kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking hebben het zwaar in Afrika. Ze worden buitengesloten en krijgen niet de verzorging en begeleiding die zij nodig hebben. Er heerst ook een groot stigma op een beperking. Het wordt vaak gezien als ‘een straf van God’ of het wordt afgedaan als hekserij. Het gevolg is dat kinderen met een beperking niet naar school gaan. Ze zitten de hele dag thuis; zonder therapie, zonder scholing en zonder vriendjes. De opening van ons Child Development center in 2014 was daarom een geweldige stap vooruit voor deze kinderen. Het schoolgebouw heeft vijf klaslokalen en ruimtes voor fysiotherapie en voor de begeleiding van ouders. Kinderen in de leeftijd tot 3 jaar worden bezocht door onze mensen van de Outreach teams. We streven ernaar de kinderen op een ‘gewone’ school te krijgen, met hun beperking. Dat lukt gelukkig best vaak en daar is ons team trots op. De ouders van de kinderen worden actief betrokken bij de behandelingen. Zij krijgen begeleiding en voorlichting over hoe zij het beste met hun kind om kunnen gaan.

Revalidatiecentrum
Het aantal mensen dat te maken krijgt met verlamming door beroerte neemt toe. Dit wordt vaak veroorzaakt door Hiv-besmettingen maar ook door slangenbeten. Deze mensen komen in ons revalidatiecentrum terecht.

Orthopedie
Er is ook een orthopedische afdeling met een werkplaats: hier worden onder andere protheses gemaakt. Zowel kinderen als volwassenen zijn vaak het slachtoffer van slangen- en krokodillenbeten. Ook komen diabetes en genetische afwijkingen regelmatig voor, waardoor mensen (delen van) ledematen moeten missen.

Fysiotherapie
HospitaalBroeders werkt samen met het Monze Mission Ziekenhuis. Dit ziekenhuis verwijst vaak patiënten door naar ons. Onze fysiotherapeuten worden getraind in de nieuwste methode voor het behandelen van ‘klompvoetjes’ bij kinderen, namelijk de ‘Ponseti methode’. Zonder het breken van botten of het uitvoeren van zware operaties wordt door middel van gips en een brace gezorgd dat de voeten weer recht groeien. Na vier jaar is de klompvoet in veel gevallen volledig hersteld.

Kinderen met een verstandelijke en of fysieke beperking in Zambia krijgen hulp

Doneer

Een klein gebaar, een groot verschil!