Senegal

HospitaalBroeders in Senegal

Qua inwonertal is Senegal even groot als Nederland: er wonen 17 miljoen mensen maar qua oppervlakte is het een stuk groter: vijf keer zo groot. De gezondheidszorg is er niet zo goed geregeld. De overheid besteedt minder dan €100 per inwoner aan gezondheidszorg (in NL: €5,385). En vooral het niveau van de geestelijke gezondheidszorg is abominabel. Daarom is het goed dat HospitaalBroeders twee van de in totaal vier gespecialiseerde psychiatrische ziekenhuizen runt.

Psychiatrisch centrum Thies, Senegal

Thies is de op één na grootste stad van Senegal. Vanwege de slechte behandeling van mensen met psychische problemen hebben wij in 1985 Dalal Xel, een psychiatrisch centrum, geopend in deze stad. De patiënten zijn veelal jongeren die lijden aan depressie, epilepsie, een psychose of schizofrenie. Gemiddeld blijven ze 32 dagen in het centrum.

Het centrum heeft verschillende afdelingen. Er is een afdeling voor vrouwen, daar komen ook moeders met hun kinderen. Daarnaast heeft Dalal-Xel een open en een gesloten afdeling voor de mannen. De gesloten afdeling is voor mannen die een gevaar kunnen zijn voor de medepatiënten, medewerkers of voor zichzelf. Tot slot is er ook een rehabilitatie afdeling, waar patiënten zich voorbereiden op hun terugkeer in de maatschappij. Bij dit onderdeel van de therapie worden de families van de patiënten nauw betrokken zodat zij samen kunnen toewerken naar een goede terugkeer in de maatschappij. Outreach-activiteiten zijn groots opgezet vanuit dit centrum.

17.643 patiënten in 2019

Psychiatrisch centrum Fatick, Senegal

In Fatick, een stad op ruim 150 kilometer van Dakar, hebben we in 2003 Dalal Xel 2 opgezet, ook een ons psychiatrisch centrum. De primaire taak van dit centrum is het verlenen van kwaliteitshulp aan mensen met psychische stoornissen en bij te dragen aan de volledige ontwikkeling van deze mensen. Daarnaast richt ze zich op het opkomen voor de rechten van mensen met psychiatrische problemen en op het opheffen van alle taboes op deze aandoeningen. Helaas is dit in Senegal anno nu nog steeds hard nodig en zijn er in de rest van het land nauwelijks soortgelijke instellingen.

In Dalal Xel 2 zijn drie afdelingen met verschillende therapieën. Voor de ziekenhuisopname zijn er ook drie afdelingen: twee voor mannen en één voor vrouwen. Daarnaast heeft het centrum een sportcomplex, een zorgboerderij en een moestuin met waterput. Ook hier een uitgebreid netwerk van Outreach-activiteiten.

Meer dan 5.000 patiënten per jaar

Ziekenhuis Thies, Senegal

Het St. Jean de Dieu Hopital staat in Thies, de op één na grootste stad van Senegal. Het is een algemeen ziekenhuis met vijf klinische afdelingen.

Naast algemene zorg, wordt in het ziekenhuis gespecialiseerde zorg geboden op de volgende gebieden: Chirurgie, Verloskunde, Kraamzorg, Gynaecologie, Kindergeneeskunde, Cardiologie, Diabetes, Neurologie, Inwendige geneeskunde, Dermatologie, Urologie, Gastro-enterologie en Oogheelkunde.

Meer dan 35.000 patiënten per jaar

Ziekenhuis Thies Senegal Afrika

Foto: door Joost Hoozemans

Outreach GGZ Senegal

In Senegal organiseren we Outreach activiteiten vanuit onze twee psychiatrische centra in Fatick en Thies. Dit programma richt zich met name op mensen met psychosociale problemen of een psychische aandoening. Vanuit Fatick werken we samen met zeven verschillende streekziekenhuizen die zelf geen psychiatrische afdeling hebben. Deze zeven ziekenhuizen liggen in een actieradius van ruim 60 kilometer rondom Fatick. Zo bereiken we dus veel meer patiënten die onze zorg nodig hebben. Elke maand bezoekt ons team een van de samenwerkende ziekenhuizen in Gossas, Diofor, Passi, Sokone, Kaolack, Niakhar en Foundiougue. Voor de ziekenhuizen een enorme vooruitgang omdat zij vaak niet weten hoe de geschikte zorg aan te bieden aan deze patiënten.

Voorlichting en bewustwording
Naast behandeling is voorlichting van cruciaal belang. De groep mensen met geestelijke gezondheidsproblemen zoals depressie en schizofrenie wordt nog steeds gediscrimineerd in Senegal. Dit komt door onwetendheid over deze aandoeningen. De vrijwilligers waar we mee samenwerken leggen de dorpelingen en families van de patiënten uit wat de aandoening inhoudt en hoe zij hier het beste mee om kunnen gaan. Bewustwordingscampagnes maken deel uit van ons werk in Senegal.

Gevangenis
In het Outreach programma bezoeken we mensen in de gevangenis van Fatick. Veel gevangenen hebben te kampen met psychische problemen waarvoor zij in de gevangenis geen behandeling krijgen. Ook in dit programma is veel aandacht vo0or bewustwording en voorlichting.

Meer dan 3.000 patiënten per jaar vanuit beide centra