Zambia

Hospitaalbroeders in Zambia

Zambia is een arm land waar 68% van de bevolking onder de armoedegrens leeft. Het belangrijkste exportproduct is koper en veel mensen leven van de landbouw. Toerisme is redelijk ontwikkeld: mensen bezoeken in het zuiden van het land de Victoriawatervallen en de vele wildparken. Sinds 1993 hebben we in Monze, een klein stadje ten zuiden van de hoofdstad Lusaka, een revalidatiecentrum waar mensen met orthopedische problemen terecht kunnen. Ons centrum huisvest ook een Child Development center, een plek waar kinderen met een beperking naar school kunnen gaan. Dit werd in 2014 gebouwd met Nederlands geld.

Ziekenhuis Monze, Zambia

Child Development Center
Kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking hebben het zwaar in Afrika. Ze worden buitengesloten en krijgen niet de verzorging en begeleiding die zij nodig hebben. Er heerst ook een groot stigma op een beperking. Het wordt vaak gezien als ‘een straf van God’ of het wordt afgedaan als hekserij. Het gevolg is dat kinderen met een beperking niet naar school gaan. Ze zitten de hele dag thuis; zonder therapie, zonder scholing en zonder vriendjes. De opening van ons Child Development center in 2014 was daarom een geweldige stap vooruit voor deze kinderen. Het schoolgebouw heeft vijf klaslokalen en ruimtes voor fysiotherapie en voor de begeleiding van ouders. Kinderen in de leeftijd tot 3 jaar worden bezocht door onze mensen van de Outreach teams. We streven ernaar de kinderen op een ‘gewone’ school te krijgen, met hun beperking. Dat lukt gelukkig best vaak en daar is ons team trots op. De ouders van de kinderen worden actief betrokken bij de behandelingen. Zij krijgen begeleiding en voorlichting over hoe zij het beste met hun kind om kunnen gaan.

Revalidatiecentrum
Het aantal mensen dat te maken krijgt met verlamming door beroerte neemt toe. Dit wordt vaak veroorzaakt door Hiv-besmettingen maar ook door slangenbeten. Deze mensen komen in ons revalidatiecentrum terecht.

Orthopedie
Er is ook een orthopedische afdeling met een werkplaats: hier worden onder andere protheses gemaakt. Zowel kinderen als volwassenen zijn vaak het slachtoffer van slangen- en krokodillenbeten. Ook komen diabetes en genetische afwijkingen regelmatig voor, waardoor mensen (delen van) ledematen moeten missen.

Fysiotherapie
HospitaalBroeders werkt samen met het Monze Mission Ziekenhuis. Dit ziekenhuis verwijst vaak patiënten door naar ons. Onze fysiotherapeuten worden getraind in de nieuwste methode voor het behandelen van ‘klompvoetjes’ bij kinderen, namelijk de ‘Ponseti methode’. Zonder het breken van botten of het uitvoeren van zware operaties wordt door middel van gips en een brace gezorgd dat de voeten weer recht groeien. Na vier jaar is de klompvoet in veel gevallen volledig hersteld.

Kinderen met een verstandelijke en of fysieke beperking in Zambia krijgen hulp

Outreach Zambia

Met onze Outreach activiteiten, kunnen patiënten in afgelegen gebieden hulp krijgen die zij nodig hebben zonder naar het Center te hoeven komen. Onze teams zoeken de patiënten geregeld op. De activiteiten richten zich op twee groepen, namelijk mensen met een orthopedische aandoening en kinderen met een beperking.

Revalidatie voor mensen met een orthopedische aandoening
Volwassenen en kinderen met orthopedische aandoeningen krijgen hulp. Dit zijn vaak mensen met botbreuken of missende ledematen als gevolg van een ongeluk. Maar ook mensen met neurologische ziekten zoals Parkinson en een beroerte worden geholpen zodat zij mobiel blijven. Deze patiënten krijgen intensieve fysiotherapie zodat zij snel weer op de been zijn.
Omdat deze mensen vaak niet in staat zijn om naar ons centrum te komen, hebben wij verschillende centra opgezet in afgelegen gebieden waar zij naartoe kunnen komen voor hulp. Bij deze Outreach centra kunnen zij de fysiotherapie volgen.
We leiden lokale vrijwilligers op ten behoeve van revalidatie van patiënten. De vrijwilligers ontvangen een certificaat. Ze krijgen ook kleine giften zoals olie, suiker en natuurlijk reisvergoeding. Dankzij de inzet van deze vrijwilligers krijgen patiënten meer intensieve hulp en aandacht bij het revalideren.

Home Based Program voor kinderen met een beperking

In ons Home Based Program bezoeken we kinderen tot en met drie jaar oud en hun ouders twee maal per maand. Daarnaast is er een maandelijkse bijeenkomst voor alle moeders waar gesproken wordt over onderwerpen zoals leven met een beperking en onderwijs. Het is belangrijk dat kinderen in hun eigen omgeving de goede zorg krijgen. Als de ouders hun kind naar een kliniek op een afgelegen locatie moeten brengen, versterkt dat het stigma van ‘ziek en minderwaardigheid’ dat rond kinderen met een beperking hangt. Daarom is ons Outreach-werk zo belangrijk. Daarnaast ontvangen de moeders extra voedsel zoals bonen en noten zodat de kinderen sterker worden. Wij hebben ook zeven kleine centra opgezet om onze artsen te ondersteunen. Deze centra liggen vaak in afgelegen gebieden en zij bieden mensen de mogelijkheid om toch hulp te zoeken. In deze zeven centra behandelen wij kinderen met een beperking.

Kinderen met een fysieke en of verstandelijke beperking in Zambia worden geholpen door het outreach team