Ziekenhuis Kenia

 


Ziekenhuis Tigania, Kenia


Ziekenhuis Kenia TiganiaZiekenhuis Kenia

Het ‘St. John of God Catholic Hospital’ ligt in Tigania, in de oostelijke provincie van Kenia. De regio is dichtbevolkt. Het niveau van het onderwijs is laag, er heerst grote armoede en het gebied heeft een slechte infrastructuur. Het overgrote deel van de mensen dat rond het ziekenhuis leeft is arm en er is een groot gebrek aan basisvoorzieningen. Het gevolg is dat de inwoners bloot worden gesteld aan vele ziekten. Het grootste gedeelte van de patiënten die we in het ziekenhuis zien, lijdt aan malaria, reuma, longontstekingen en huidziektes.

Gespecialiseerde zorg:

Naast algemene gezondheidszorg heeft het ziekenhuis de afdelingen:

  • Fysiotherapie
  • Kraamzorg
  • Verloskunde
  • Interne geneeskunde
  • Hiv-kliniek
  • Rontgenafdeling
  • Operatiekamers
  • Apotheek
  • Outreach

Zelfvoorzienend

Het ziekenhuis heeft een eigen stuk grond waar wortels, kool, uien, bonen en maïs worden verbouwd voor patiëntenmaaltijden. Zo sparen ze veel geld uit wat weer besteed kan worden aan de patiënten. Er worden ook koeien gehouden die elke dag voor 15 liter melk zorgen en varkens. Daarnaast is er een eigen onderhoudsafdeling waar kapotte machines en apparaten worden gemaakt en opgeknapt.

 

 

BEKIJK OOK