Onze Outreach activiteiten

Outreach activiteiten

Outreach is één van de onderscheidende werkwijzen van onze ziekenhuizen in Afrika: teams van verpleegkundigen en dokters gaan op bezoek in verafgelegen gebieden, waar mensen te arm zijn of niet mobiel genoeg om naar het ziekenhuis te komen. Bewoners (die vaak ongeletterd zijn) voorlichten over primary health care is essentieel hierbij. Awareness, bewustmaking heeft een preventieve werking: door dorpelingen bewust te maken van zaken rondom zwangerschap, seksueel overdraagbare ziekten en onderwerpen als hygiëne en ouderdomsziekten.

Outreach activiteiten in Sierra Leone

Outreach is één van de onderscheidende werkwijzen van al onze ziekenhuizen in Afrika: teams van nurses/dokters gaan op bezoek in de binnenlanden, waar mensen te arm zijn of niet mobiel genoeg om naar het ziekenhuis te komen. Analfabete dorpelingen voorlichten over primary health care is essentieel daarbij.

Gezondheidszorg in Sierra Leone

Het Outreach team speelt ook een belangrijke rol bij epidemieën zoals ebola en corona.

Op pad met het Outreach team

We gingen een dagje mee met verpleegkundige Lovetta. Tijdens dit bezoek bezochten we Rofeika, een klein dorp in de Marampa Region. Hier heeft HospitaalBroeders een kleine kliniek die is opgetrokken uit klei en gemaakt door de dorpsbewoners. Een keer per twee weken komt het team van Lovetta hiernaartoe. Uit de omliggende dorpen komen patiënten hierheen. Het zijn vooral zwangere vrouwen en jonge moeders die hun kleine kinderen laten vaccineren. De vaccins (mazelen, hepatitis B, tbc, influenza) zijn gratis. Daarnaast zijn er consultaties, voor alle andere zaken. Die kosten Le. 10,000 (€1,00) als je kunt betalen. Als je niet kunt betalen is het gratis: onze medewerkers hebben een (voor een buitenstaander) onontwarbaar systeem om te bepalen wie echt arm is en hiervoor in aanmerking komt.
De ‘kliniek’ is opgedeeld in 3 units: moeder- en kindzorg; algemene geneeskunde en medicijnen. Het systeem van Outreach werkt perfect: er is een community volunteer (vroedvrouw) in het dorp. Zij belt het ziekenhuis als een zwangere vrouw problemen heeft en zij fungeert als de ogen en oren in de dorpsgemeenschap. Sowieso worden hele jonge vrouwen naar ziekenhuis gebracht omdat die meer kans hebben op complicaties. Geld is het grootste probleem in deze gemeenschap: mensen hebben nauwelijks geld om naar het ziekenhuis in Lunsar te gaan en zijn afhankelijk van deze Outreachbezoeken.

Outreach GGZ Senegal

In Senegal organiseren we Outreach activiteiten vanuit onze twee psychiatrische centra in Fatick en Thies. Dit programma richt zich met name op mensen met psychosociale problemen of een psychische aandoening. Vanuit Fatick werken we samen met zeven verschillende streekziekenhuizen die zelf geen psychiatrische afdeling hebben. Deze zeven ziekenhuizen liggen in een actieradius van ruim 60 kilometer rondom Fatick. Zo bereiken we dus veel meer patiënten die onze zorg nodig hebben. Elke maand bezoekt ons team een van de samenwerkende ziekenhuizen in Gossas, Diofor, Passi, Sokone, Kaolack, Niakhar en Foundiougue. Voor de ziekenhuizen een enorme vooruitgang omdat zij vaak niet weten hoe de geschikte zorg aan te bieden aan deze patiënten.

Voorlichting en bewustwording
Naast behandeling is voorlichting van cruciaal belang. De groep mensen met geestelijke gezondheidsproblemen zoals depressie en schizofrenie wordt nog steeds gediscrimineerd in Senegal. Dit komt door onwetendheid over deze aandoeningen. De vrijwilligers waar we mee samenwerken leggen de dorpelingen en families van de patiënten uit wat de aandoening inhoudt en hoe zij hier het beste mee om kunnen gaan. Bewustwordingscampagnes maken deel uit van ons werk in Senegal.

Gevangenis
In het Outreach programma bezoeken we mensen in de gevangenis van Fatick. Veel gevangenen hebben te kampen met psychische problemen waarvoor zij in de gevangenis geen behandeling krijgen. Ook in dit programma is veel aandacht voor bewustwording en voorlichting.

Meer dan 3.000 patiënten per jaar vanuit beide centra

Outreach GGZ Malawi

Voor veel mensen die ver weg wonen, is het soms lastig om naar ons centrum te komen. Zo lopen veel mensen hulp mis. Om mensen met een psychische aandoening toch te helpen of te monitoren als ze uitbehandeld zijn in ons centrum, gaat ons Outreach team naar ze toe. Zowel vanuit ons psychiatrisch centrum in Lilongwe als ook in Mzuzu, bezoekt een team de patiënten op een regelmatige basis en voorziet ze van de medicatie. We hebben hiervoor ruim 44 zogenaamde Outreachklinieken ingericht die druk bezocht worden. Ook bezoeken we patiënten in thuis.

In een vier gevangenissen in het noorden van Malawi bieden we ook onze GGZ-diensten aan. De bedoeling hiervan is te zorgen dat jonge mensen het contact met de maatschappij niet verliezen en dat ze aan hun toekomst kunnen werken.

Meer dan 5.000 cliënten per jaar

Outreach programma in Ghana

Vanuit onze ziekenhuizen en klinieken wordt een uitgebreid Outreach programma gerund. Dit houdt in dat dorpen en scholen in de omgeving van het ziekenhuis bezocht worden door verpleegkundigen en onderwijzers. Voorlichting is een belangrijk onderdeel: kinderen tussen de vijf en twaalf jaar leren over gezondheid en hygiëne. Het programma richt zich op het belang van persoonlijke hygiëne en verzorging van het lichaam. Oudere kinderen leren ook over menstruatie, het voorkomen van Hiv/Aids en tienerzwangerschappen. Daarnaast geven we ook voorlichtingsbijeenkomsten in de wijken, bijvoorbeeld aan zwangere vrouwen en jonge moeders. Ook worden kleine kinderen gevaccineerd.
In Ghana hebben we Outreach teams vanuit ons ziekenhuis in Asafo en vanuit onze klinieken in Amrahia en Oseikojokrom.

Meer dan 11.000 patiënten per jaar

Outreach programma in Kameroen

In navolging op de succesvolle Outreach programma’s van HospitaalBroeders in onder andere Zambia, Malawi en Sierra Leone, is broeder Linus begonnen met het opzetten van een Outreach-programma rondom de stad Batibo. In het bergachtige gebied rondom Batibo zijn veel kleine dorpjes. Oudere mensen en zwangere vrouwen kunnen in het regenseizoen -dat soms wel zeven maanden duurt- met geen enkele mogelijkheid bij ons ziekenhuis in Batibo komen. Daarom hebben we op een aantal strategische plaatsen plekken ingericht waar personeel vanuit ons ziekenhuis de dorpsbevolking kan behandelen. Iedere week komt er een team van artsen en verpleegkundigen uit ons ziekenhuis langs.

We bereiken mensen die anders geen zorg zouden hebben

“In het Outreach-programma vaccineren we dorpskinderen. Hier bereiken we ook mensen die anders geen gezondheidszorg zouden krijgen. We behandelen vooral malaria, hoge bloeddruk en buiktyfus. De mensen zijn blij dat we naar ze toekomen. “

Broeder Linus Tangu, ziekenhuisdirecteur

Outreach Zambia

Met onze Outreach activiteiten, kunnen patiënten in afgelegen gebieden hulp krijgen die zij nodig hebben zonder naar het Center te hoeven komen. Onze teams zoeken de patiënten geregeld op. De activiteiten richten zich op twee groepen, namelijk mensen met een orthopedische aandoening en kinderen met een beperking.

Revalidatie voor mensen met een orthopedische aandoening
Volwassenen en kinderen met orthopedische aandoeningen krijgen hulp. Dit zijn vaak mensen met botbreuken of missende ledematen als gevolg van een ongeluk. Maar ook mensen met neurologische ziekten zoals Parkinson en een beroerte worden geholpen zodat zij mobiel blijven. Deze patiënten krijgen intensieve fysiotherapie zodat zij snel weer op de been zijn.
Omdat deze mensen vaak niet in staat zijn om naar ons centrum te komen, hebben wij verschillende centra opgezet in afgelegen gebieden waar zij naartoe kunnen komen voor hulp. Bij deze Outreach centra kunnen zij de fysiotherapie volgen.
We leiden lokale vrijwilligers op ten behoeve van revalidatie van patiënten. De vrijwilligers ontvangen een certificaat. Ze krijgen ook kleine giften zoals olie, suiker en natuurlijk reisvergoeding. Dankzij de inzet van deze vrijwilligers krijgen patiënten meer intensieve hulp en aandacht bij het revalideren.

Home Based Program voor kinderen met een beperking

In ons Home Based Program bezoeken we kinderen tot en met drie jaar oud en hun ouders twee maal per maand. Daarnaast is er een maandelijkse bijeenkomst voor alle moeders waar gesproken wordt over onderwerpen zoals leven met een beperking en onderwijs. Het is belangrijk dat kinderen in hun eigen omgeving de goede zorg krijgen. Als de ouders hun kind naar een kliniek op een afgelegen locatie moeten brengen, versterkt dat het stigma van ‘ziek en minderwaardigheid’ dat rond kinderen met een beperking hangt. Daarom is ons Outreach-werk zo belangrijk. Daarnaast ontvangen de moeders extra voedsel zoals bonen en noten zodat de kinderen sterker worden. Wij hebben ook zeven kleine centra opgezet om onze artsen te ondersteunen. Deze centra liggen vaak in afgelegen gebieden en zij bieden mensen de mogelijkheid om toch hulp te zoeken. In deze zeven centra behandelen wij kinderen met een beperking.

Kinderen met een fysieke en of verstandelijke beperking in Zambia worden geholpen door het outreach team

Outreach Kenia

Vanuit ons ziekenhuis in Tigania gaat het outreach team naar de verafgelegen gebieden waar geen gezondheidszorgstructuur is. Het outreach team bestaat uit een arts en verpleegkundigen. Zij bezoeken de dorpen op regelmatige basis. Op deze manier heeft de hele regio toegang tot gezondheidszorg.

Outreach Programma in Mozambique

Op het platteland van Mozambique is er nauwelijks hulp voor mensen met geestelijke gezondheidsproblemen. Daarom gaat er vanuit ons psychiatrisch ziekenhuis in Nampula een outreach team naar verafgelegen gebieden toe. Dit team van verpleegkundigen is gespecialiseerd in geestelijke gezondheidszorg.

Doneer

Een klein gebaar, een groot verschil!