Sierra Leone

HospitaalBroeders in Sierra Leone

Burgeroorlog, blood diamonds, ebola, overstromingen. Het kleine Sierra Leone is niet veel bespaard gebleven in de afgelopen 30 jaar. In die oorlog ’91 tot 2002 stierven meer dan 50.000 mensen. In 2014 stierven nog eens 4.000 mensen aan ebola. De uitbraak van dit virus had een desastreuze uitwerking op de gezondheidszorg. Het feit dat er maar één verpleegkundige per 3.000 inwoners is (ter vergelijking: in Nederland zijn dat er 25), zegt genoeg. De bevolking is arm en leeft onder slechte omstandigheden met alle gezondheidsgevolgen van dien. De kindersterfte onder de vijf jaar is de hoogste ter wereld.

Ziekenhuis Lunsar, Sierra Leone

Het St. John of God ziekenhuis is het levendige middelpunt in de stad Lunsar. Er zijn uitstekende afdelingen Gynaecologie, Chirurgie en Orthopedie. En zwangere vrouwen worden geholpen op de kraamafdeling. Vanuit het ziekenhuis vinden er outreach activiteiten plaats. Teams van artsen en verpleegkundigen bezoeken verafgelegen dorpen zodat patiënten ook hier geholpen worden.

In de laatste jaren is het ziekenhuis een aantal keren bezocht door Nederlandse teams van o.a. het UMC, die enkele weken operaties uitvoerden en training gaven aan het personeel.
HospitaalBroeders heeft een bijzonder project op het terrein van het ziekenhuis ondersteund: de bouw van een klein waterverkooppunt. Water wordt op het terrein opgepompt, gezuiverd, gebotteld en vervolgens verkocht. Met de inkomsten die hiermee gegenereerd worden kan het ziekenhuis naar eigen inzicht ziekenhuiszaken financieren. Het ziekenhuis wordt op die manier minder afhankelijk van giften uit het westen.

Meer dan 25.000 patiënten per jaar

Gezondheidszorg in Lunsar

“We hebbeneen hoop crises gehad de laatste jaren: de burgeroorlog, de uitbraak van ebola en nu weer corona: maar ons ziekenhuis veert altijd weer terug. We zijn stevig
verankerd in dit stadje.”

Broeder Michael Koroma, directeur St. John of God ziekenhuis Lunsar

Een bewogen geschiedenis

Het ziekenhuis werd gebouw in 1967. In 1995 bereikte de burgeroorlog Lunsar en de artsen en verpleegkundigen behandelden drie jaar lang gewonden met gevaar voor eigen leven. Het ziekenhuis was het enige ziekenhuis buiten de hoofdstad dat voldoende medicijnen en goed behoorlijke apparatuur had. In 1998 werd het ziekenhuis overvallen en rebellen van het Revolutionary United Front (RUF) ontvoerden drie artsen en een vrijwilliger. Twee weken later werden zij bevrijd door dorpelingen, die alles riskeerden om hen te helpen. Het ziekenhuis werd toen bezet door de rebellen. De broeders vluchtten naar Lungi aan de kust en richtten daar een nieuwe kliniek op. In 2002 keerden zij terug en werd het ziekenhuis in Lunsar gedeeltelijk weer in gebruik genomen. Een jaar later was het ziekenhuis weer volledig gerestaureerd.

Outreach activiteiten in Sierra Leone

Outreach is één van de onderscheidende werkwijzen van al onze ziekenhuizen in Afrika: teams van nurses/dokters gaan op bezoek in de binnenlanden, waar mensen te arm zijn of niet mobiel genoeg om naar het ziekenhuis te komen. Analfabete dorpelingen voorlichten over primary health care is essentieel daarbij.

Gezondheidszorg in Sierra Leone

Het Outreach team speelt ook een belangrijke rol bij epidemieën zoals ebola en corona.

Op pad met het Outreach team

We gingen een dagje mee met verpleegkundige Lovetta. Tijdens dit bezoek bezochten we Rofeika, een klein dorp in de Marampa Region. Hier heeft HospitaalBroeders een kleine kliniek die is opgetrokken uit klei en gemaakt door de dorpsbewoners. Een keer per twee weken komt het team van Lovetta hiernaartoe. Uit de omliggende dorpen komen patiënten hierheen. Het zijn vooral zwangere vrouwen en jonge moeders die hun kleine kinderen laten vaccineren. De vaccins (mazelen, hepatitis B, tbc, influenza) zijn gratis. Daarnaast zijn er consultaties, voor alle andere zaken. Die kosten Le. 10,000 (€1,00) als je kunt betalen. Als je niet kunt betalen is het gratis: onze medewerkers hebben een (voor een buitenstaander) onontwarbaar systeem om te bepalen wie echt arm is en hiervoor in aanmerking komt.
De ‘kliniek’ is opgedeeld in 3 units: moeder- en kindzorg; algemene geneeskunde en medicijnen. Het systeem van Outreach werkt perfect: er is een community volunteer (vroedvrouw) in het dorp. Zij belt het ziekenhuis als een zwangere vrouw problemen heeft en zij fungeert als de ogen en oren in de dorpsgemeenschap. Sowieso worden hele jonge vrouwen naar ziekenhuis gebracht omdat die meer kans hebben op complicaties. Geld is het grootste probleem in deze gemeenschap: mensen hebben nauwelijks geld om naar het ziekenhuis in Lunsar te gaan en zijn afhankelijk van deze Outreachbezoeken.

Nursing School, Sierra Leone

Sierra Leone heeft professioneel personeel in de gezondheidssector nodig. Om aan de steeds hogere kwaliteitseisen van het ziekenhuis te voldoen, is er in 2009 een school gebouwd naast het ziekenhuis die talentvolle studenten opleidt tot verpleegkundigen. Die opleiding duurt drie jaar en HospitaalBroeders heeft in de afgelopen 10 jaar meer dan 100 studenten ondersteund met een studiebeurs. Het diploma dat gehaald wordt is belangrijk voor de studenten en verhoogt de kans op een baan aanzienlijk. Het niveau van gezondheidszorg gaat dus omhoog in de komende jaren doordat er steeds meer gekwalificeerde State Registered Nurses worden opgeleid.

Doelstellingen van de opleiding:

  • Opleiden van professioneel personeel.

  • Studenten met academische kwaliteiten de mogelijkheid te geven om de opleiding te volgen.

  • De massale werkloosheid terug te dringen.

  • De gezondheidszorg in Sierra Leone verbeteren.

Hostel voor studenten
Om aan het groeiende aantal studenten te kunnen voldoen is er een hostel geopend voor studenten, zijn er meer studieboeken aangeschaft en is het aantal docenten uitgebreid. We hebben de school in Lunsar voorzien van een waterpomp en -tank. Daarmee krijgen de studenten toegang tot schoon drinkwater. Dat vergroot de kans dat ze gezond blijven en hun studie dus werkelijk kunnen afmaken.

Studiebeurs
De jongeren die de opleiding niet zelf kunnen bekostigen, bieden we een studiebeurs aan.

1000 studenten afgestudeerd

Francess | Student Nursing School Sierra Leone

"Dankzij HospitaalBroeders ben ik wie ik nu ben. Zonder de studiebeurs had ik nooit kunnen studeren. Dankjewel!"

Kliniek in Lungi, Sierra Leone

Ons St. John of God Community Health Center in Lungi is een medische kliniek in de buurt van hoofdstad Freetown. Het is een eenvoudige kliniek met een röntgenafdeling en een goed uitgerust laboratorium en een apotheek.

Meer dan 3.000 patiënten per jaar

kliniek lungi freetown sierra leone

Geschiedenis kliniek
In de burgeroorlog vluchtten de broeders van Lunsar naar Lungi en zetten daar een kleine noodkliniek op. Na de oorlog vroeg de bisschop de broeders terug te keren naar Lunsar. Maar omdat zorg in Lungi nodig bleef, besloten de broeders zich hier permanent te vestigen. Er was gebrek aan medische zorg en veel mensen konden alleen terecht bij traditionele dokters. Op een stuk land van de gemeenschap bouwden we in 2010 deze kliniek.