Ziekenhuis Sierra Leone

 


Ziekenhuis Lunsar, Sierra Leone


Ziekenhuis Sierra Leone LunsarGezondheidszorg Sierra Leone: voor Lunsar en omgeving

Het St. John of God ziekenhuis is het levendige middelpunt in de stad Lunsar. Van heinde en verre komen mensen voor medische hulp. Er zijn uitstekende afdelingen Gynaecologie, Chirurgie en Orthopedie. En zwangere vrouwen worden geholpen op de kraamafdeling. Vanuit het ziekenhuis vinden er outreach activiteiten plaats. Teams van artsen en verpleegkundigen bezoeken verafgelegen dorpen zodat patiënten ook hier geholpen worden.

Specialistische zorg 

Naast algemene gezondheidszorg wordt er gespecialiseerde zorg geboden op de afdelingen:

  • Verloskunde
  • Kraamzorg
  • Interne geneeskunde
  • Kindergeneeskunde
  • Chirurgie
  • Laboratorium
  • Tandheelkunde
  • Apotheek
  • Outreach


Een bewogen geschiedenis

Het ziekenhuis opende in 1967. In 1995 bereikte de burgeroorlog Lunsar en de artsen en verpleegkundigen behandelden drie jaar lang gewonden, met gevaar voor eigen leven. Het ziekenhuis was het enige ziekenhuis buiten de hoofdstad dat voldoende medicijnen en goed materiaal bezat. In 1998 werd het ziekenhuis overvallen en rebellen van het Revolutionary United Front (RUF) ontvoerden drie artsen en een vrijwilliger. Twee weken later werden zij bevrijd door dorpelingen, die alles riskeerden om hen te helpen. Het ziekenhuis is toen bezet door de rebellen. De Broeders vluchtten naar Lungi en richtten daar een kliniek op. In 2002 keerden zij terug en werd het ziekenhuis in Lunsar gedeeltelijk weer in gebruik genomen. Een jaar later was het ziekenhuis weer volledig gerestaureerd. Het was, en is nog steeds, een van de beste medische faciliteiten in Sierra Leone.

Broeder Michael | directeur HospitaalBroeders ziekenhuis Sierra Leone

Slechte gezondheidssituatie

Broeder Michael Koroma is directeur van het ziekenhuis: “Zonder het ziekenhuis zou de gezondheidssituatie in Lunsar slecht zijn. Er zou een hoog sterftecijfer zijn.”Gezondheidszorg Sierra Leone

 

 

 

BEKIJK OOK