Ziekenhuizen

Ziekenhuizen

Goede gezondheidszorg is noodzakelijk. Daarom bouwen wij ziekenhuizen op plekken waar geen medische zorg is. Wij hebben 20 ziekenhuizen in 9 Afrikaanse landen.

Bekijk hieronder onze ziekenhuizen.

Ziekenhuis in Koforidua, Ghana

Het St. Joseph Hospital in Koforidua is het grootste ziekenhuis van HospitaalBroeders in Afrika met ruim 180 bedden en meer dan 400 man personeel. Het werd in 1959 gebouwd. In 2010 werd er naast het oorspronkelijke gebouw een gloednieuw ziekenhuis gebouwd met Nederlands donateursgeld. Dit ziekenhuis is gespecialiseerd in orthopedie en traumatologie. Daarnaast is het ook een opleidingsziekenhuis voor studenten Geneeskunde. Jarenlang zijn er vanuit Nederlandse ziekenhuizen dokters en specialisten in Koforidua geweest om de plaatselijke artsen te helpen en te onderwijzen. Het ziekenhuis heeft een grote aantrekkingskracht op patiënten: 5% van alle patiënten komt uit andere West-Afrikaanse landen zoals Togo, Benin en Ivoorkust.

Bijna 100.000 patiënten per jaar

Ziekenhuis Asafo, Ghana

Het stadje Asafo ligt in de westelijke regio van Ghana. Dit landelijke gebied heeft ongeveer 150.000 inwoners. Het St. John of God Hospital Asafo is het op één na grootste ziekenhuis van HospitaalBroeders in Afrika met ruim 320 medewerkers en 150 bedden. Dit ziekenhuis heeft een interessant Nederlands tintje: het werd in 1956 gebouwd door een Nederlandse missionaris.

In het ziekenhuis is ook een speciale Hiv/Aids-kliniek opgezet. De werkmethode is gebaseerd op het nationale Aidsprogramma van het Ministerie van Gezondheid, waardoor er volledige steun is van de Ghanese overheid. Er wordt voorlichting gegeven en getest. Er is een programma ontwikkeld om te zorgen dat er geen transmissie plaatsvindt van moeder naar kind bij het geven van borstvoeding.

± 60.000 patiënten per jaar

Patientje in ons ziekenhuis in Asafo, Ghana

Ziekenhuis Monrovia, Liberia

In Monrovia, de hoofdstad van Liberia, staat sinds 1963 het St. Joseph’s Catholic Hospital. De werkomstandigheden hier zijn niet makkelijk: er zijn 13.000 spoedgevallen per jaar en veel patiënten zijn niet in staat om de behandelingen te betalen. Met behulp van de Spaanse tak van de HospitaalBroeders, Juan Ciudad, is het ziekenhuis in 2008 helemaal opgeknapt. Er is een drukke Spoedeisende Hulp, traumachirurgie, pediatrie, chirurgie, gynaecologie en primary health care (incl. HIV- behandeling, kraamzorg en vaccinatieprogramma). De uitbraak van ebola in 2014-2015 was een regelrechte ramp voor ons ziekenhuis, waarbij we het ziekenhuis zelfs een paar maanden moesten sluiten.
In 2019 is de kraamafdeling uitgebreid met een nieuwe vleugel. Contribute Foundation heeft een uniek programma gefinancierd dat in de toekomst geheel zelfvoorzienend moet zijn. In privékamers kunnen rijkere dames van Monrovia kraamzorg krijgen. Met de inkomsten die hiermee gegenereerd worden, wordt voorlichting en medische zorg gegeven aan jonge arme moeders in Congo Town en New Kru Town.

Meer dan 22.000 patiënten per jaar

Ziekenhuis Monrovia Liberia

Ziekenhuis Tigania, Kenia

Het St. John of God Catholic Hospital ligt in Tigania, in het midden van Kenia. De regio is dichtbevolkt. Het niveau van het onderwijs is laag, er heerst grote armoede en het gebied heeft een slechte infrastructuur. Het overgrote deel van de mensen dat rond het ziekenhuis leeft is arm en het gevolg is dat de inwoners bloot worden gesteld aan vele ziekten. Het grootste gedeelte van de patiënten die we in het ziekenhuis zien, lijdt aan malaria, reuma, longontstekingen en huidziektes.

Zelfvoorzienend
Het ziekenhuis is zelfvoorzienend: het heeft een eigen stuk grond waar wortels, kool, uien, bonen en maïs worden verbouwd voor patiënten maaltijden. Zo sparen ze veel geld uit wat weer besteed kan worden aan de patiënten. Er worden ook koeien gehouden die elke dag voor 15 liter melk zorgen en varkens. Daarnaast is er een eigen onderhoudsafdeling waar kapotte machines en apparaten worden gemaakt en opgeknapt.

Meer dan 29.000 patiënten per jaar

Ziekenhuis Lunsar, Sierra Leone

Het St. John of God ziekenhuis is het levendige middelpunt in de stad Lunsar. Er zijn uitstekende afdelingen Gynaecologie, Chirurgie en Orthopedie. En zwangere vrouwen worden geholpen op de kraamafdeling. Vanuit het ziekenhuis vinden er outreach activiteiten plaats. Teams van artsen en verpleegkundigen bezoeken verafgelegen dorpen zodat patiënten ook hier geholpen worden.

In de laatste jaren is het ziekenhuis een aantal keren bezocht door Nederlandse teams van o.a. het UMC, die enkele weken operaties uitvoerden en training gaven aan het personeel.
HospitaalBroeders heeft een bijzonder project op het terrein van het ziekenhuis ondersteund: de bouw van een klein waterverkooppunt. Water wordt op het terrein opgepompt, gezuiverd, gebotteld en vervolgens verkocht. Met de inkomsten die hiermee gegenereerd worden kan het ziekenhuis naar eigen inzicht ziekenhuiszaken financieren. Het ziekenhuis wordt op die manier minder afhankelijk van giften uit het westen.

Meer dan 25.000 patiënten per jaar

Gezondheidszorg in Lunsar

“We hebbeneen hoop crises gehad de laatste jaren: de burgeroorlog, de uitbraak van ebola en nu weer corona: maar ons ziekenhuis veert altijd weer terug. We zijn stevig
verankerd in dit stadje.”

Broeder Michael Koroma, directeur St. John of God ziekenhuis Lunsar

Een bewogen geschiedenis

Het ziekenhuis werd gebouw in 1967. In 1995 bereikte de burgeroorlog Lunsar en de artsen en verpleegkundigen behandelden drie jaar lang gewonden met gevaar voor eigen leven. Het ziekenhuis was het enige ziekenhuis buiten de hoofdstad dat voldoende medicijnen en goed behoorlijke apparatuur had. In 1998 werd het ziekenhuis overvallen en rebellen van het Revolutionary United Front (RUF) ontvoerden drie artsen en een vrijwilliger. Twee weken later werden zij bevrijd door dorpelingen, die alles riskeerden om hen te helpen. Het ziekenhuis werd toen bezet door de rebellen. De broeders vluchtten naar Lungi aan de kust en richtten daar een nieuwe kliniek op. In 2002 keerden zij terug en werd het ziekenhuis in Lunsar gedeeltelijk weer in gebruik genomen. Een jaar later was het ziekenhuis weer volledig gerestaureerd.

Ziekenhuis Thies, Senegal

Het St. Jean de Dieu Hopital staat in Thies, de op één na grootste stad van Senegal. Het is een algemeen ziekenhuis met vijf klinische afdelingen.

Naast algemene zorg, wordt in het ziekenhuis gespecialiseerde zorg geboden op de volgende gebieden: Chirurgie, Verloskunde, Kraamzorg, Gynaecologie, Kindergeneeskunde, Cardiologie, Diabetes, Neurologie, Inwendige geneeskunde, Dermatologie, Urologie, Gastro-enterologie en Oogheelkunde.

Meer dan 35.000 patiënten per jaar

Ziekenhuis Thies Senegal Afrika

Foto: door Joost Hoozemans

Psychiatrisch ziekenhuis Mzuzu, Malawi

In Malawi zijn er bijna geen voorzieningen voor mensen met een psychische aandoening. Ons St. John of God Centre in Mzuzu is een psychiatrisch centrum voor mensen die een psychiatrische behandeling nodig hebben. Het centrum heeft 39 bedden beschikbaar voor kortdurende behandelingen. Patiënten verblijven gemiddeld zes weken in ons centrum. Zorg is 24 uur per dag beschikbaar. De relatie met de overheid is belangrijk: zij betalen 50% van de salarissen van het personeel. En dat is maar goed ook want er werken bijna 200 mensen in Mzuzu, en daarmee zijn we een van de grootste werkgevers van de stad.

Het centrum bestaat uit een aantal gebouwen die verspreid liggen over de stad. In het hoofdgebouw worden intakegesprekken gehouden. De behandeling vindt plaats in twee andere afdelingen. Er is een opnameafdeling met 13 bedden, dit is het House of Hospitality. Hier worden patiënten met acute psychische klachten opgenomen. Ze krijgen medicatie en worden onderzocht. De andere afdeling is het Centre for Living met vijf zalen. Hier staan 26 bedden voor herstellende patiënten. In het Venegas Centre worden mensen met verslavingsproblemen geholpen. Daarnaast bezoekt ons Outreach team vanuit het hoofdgebouw mensen met psychische problemen thuis. Dat doen we met in totaal 27 kliniekjes verspreid over het hele noorden van Malawi.

Meer dan 8.500 patiënten per jaar

Geestelijke gezondheidszorg in Malawi Afrika

Ziekenhuis in Batibo, Kameroen

Batibo is een stadje in het noordwesten van Kameroen met ruim 20.000 inwoners. Het is er erg nat; meer dan 165 dagen per jaar regent het. Het droge seizoen wisselt het natte af. Dat zorgt voor veel logistieke problemen: in de natte periode is het voor inwoners uit kleine dorpjes rondom de stad, nauwelijks mogelijk om te reizen.

In 1984 bouwden we hier een algemeen ziekenhuis met 75 bedden. Er werken ongeveer 35 mensen in dit regionale ziekenhuis. Het ziekenhuis in Batibo heeft veel last van het gewapende conflict tussen de separatisten en de regering. Al enkele keren is er personeel ontvoerd of vastgehouden. De Outreach-teams van ons ziekenhuis bezoeken wekelijks dorpjes in de omgeving van Batibo.

Bevalling in Afrika in HospitaalBroeders ziekenhuis in Kameroen

Ziekenhuis Monze, Zambia

Child Development Center
Kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking hebben het zwaar in Afrika. Ze worden buitengesloten en krijgen niet de verzorging en begeleiding die zij nodig hebben. Er heerst ook een groot stigma op een beperking. Het wordt vaak gezien als ‘een straf van God’ of het wordt afgedaan als hekserij. Het gevolg is dat kinderen met een beperking niet naar school gaan. Ze zitten de hele dag thuis; zonder therapie, zonder scholing en zonder vriendjes. De opening van ons Child Development center in 2014 was daarom een geweldige stap vooruit voor deze kinderen. Het schoolgebouw heeft vijf klaslokalen en ruimtes voor fysiotherapie en voor de begeleiding van ouders. Kinderen in de leeftijd tot 3 jaar worden bezocht door onze mensen van de Outreach teams. We streven ernaar de kinderen op een ‘gewone’ school te krijgen, met hun beperking. Dat lukt gelukkig best vaak en daar is ons team trots op. De ouders van de kinderen worden actief betrokken bij de behandelingen. Zij krijgen begeleiding en voorlichting over hoe zij het beste met hun kind om kunnen gaan.

Revalidatiecentrum
Het aantal mensen dat te maken krijgt met verlamming door beroerte neemt toe. Dit wordt vaak veroorzaakt door Hiv-besmettingen maar ook door slangenbeten. Deze mensen komen in ons revalidatiecentrum terecht.

Orthopedie
Er is ook een orthopedische afdeling met een werkplaats: hier worden onder andere protheses gemaakt. Zowel kinderen als volwassenen zijn vaak het slachtoffer van slangen- en krokodillenbeten. Ook komen diabetes en genetische afwijkingen regelmatig voor, waardoor mensen (delen van) ledematen moeten missen.

Fysiotherapie
HospitaalBroeders werkt samen met het Monze Mission Ziekenhuis. Dit ziekenhuis verwijst vaak patiënten door naar ons. Onze fysiotherapeuten worden getraind in de nieuwste methode voor het behandelen van ‘klompvoetjes’ bij kinderen, namelijk de ‘Ponseti methode’. Zonder het breken van botten of het uitvoeren van zware operaties wordt door middel van gips en een brace gezorgd dat de voeten weer recht groeien. Na vier jaar is de klompvoet in veel gevallen volledig hersteld.

Kinderen met een verstandelijke en of fysieke beperking in Zambia krijgen hulp

Kliniek Amrahia, Ghana

Amrahia is een buitenwijk van hoofdstad Accra. Hier is het hoofdkantoor van de African Province van HospitaalBroeders gevestigd. Op het moment dat we hier ons administratief centrum betrokken, zagen we dat de plaatselijke bevolking zeer slechte toegang tot goede gezondheidszorg had. Na een enquête onder de lokale bevolking en na uitgebreide gesprekken met dorpsoudsten en community leiders werd gekeken waar de meeste behoefte aan was. Daarop werd besloten om naast het administratieve centrum ook een kleine kliniek te openen op het terrein: de St. John of God Clinic. Inmiddels staat er een volwaardige kliniek waar zo'n 14,000 patiënten per jaar geholpen worden en waar 124 medewerkers in dienst zijn. De kliniek is gespecialiseerd in moeder- en kindzorg en hiv/aids zorg. Zo’n 200 tot 300 schoolkinderen worden per maand gecheckt door onze School Health Service teams.
Vanuit de kliniek wordt ook een Outreach project in de wijk Adenta gedaan dat onder andere gericht is op ouderen. In workshops leren ouderen hoe ze op een gezondere manier kunnen leven en eten. Voorlichting over diabetes en ouderdomsziekten maken onderdeel uit van het programma.

Ongeveer 25.000 patiënten per jaar

Niet alleen medische diensten

“Vaccinatieprogramma’s, moeder- en kindzorg, wekelijkse bezoeken aan scholen, ons programma hier is sinds 2011 flink gegroeid. Dat toont aan dat er altijd behoefte is aan hoogwaardige kwalitatieve zorg.”

Broeder Bartholomew, Provincial Superior St. John of God Africa

Psychiatrisch centrum Fatick, Senegal

In Fatick, een stad op ruim 150 kilometer van Dakar, hebben we in 2003 Dalal Xel 2 opgezet, ook een psychiatrisch centrum. De primaire taak van dit centrum is het verlenen van kwaliteitshulp aan mensen met psychische stoornissen en bij te dragen aan de volledige ontwikkeling van deze mensen. Daarnaast richt ze zich op het opkomen voor de rechten van mensen met psychiatrische problemen en op het opheffen van alle taboes op deze aandoeningen. Helaas is dit in Senegal anno nu nog steeds hard nodig en zijn er in de rest van het land nauwelijks soortgelijke instellingen.

In Dalal Xel 2 zijn drie afdelingen met verschillende therapieën. Voor de ziekenhuisopname zijn er ook drie afdelingen: twee voor mannen en één voor vrouwen. Daarnaast heeft het centrum een sportcomplex, een zorgboerderij en een moestuin met waterput. Ook hier een uitgebreid netwerk van Outreach-activiteiten.

Meer dan 5.000 patiënten per jaar

Ziekenhuis in Boko (Douala), Kameroen

Sinds 2011 leveren we in de arme en drukke wijk Boko, reguliere basiszorg. Het centrum staat zeer goed bekend: er is elke dag veel aanloop. Ook in Boko heeft de overheid ons centrum aangewezen om het vaccinatieprogramma voor kinderen onder de vijf jaar uit te voeren. Ook is er een kraamafdeling. In 2022 zijn we verhuisd naar een nieuwe en grotere locatie. Hier kunnen we patiënten nog beter van dienst zijn.

In 2023 kreeg dit ziekenhuis financiering van Contribute Foundation om de benodigde apparatuur aan te schaffen. Met deze nieuwe apparaten kan het ziekenhuis én betere zorg leveren én meer inkomsten genereren. Met deze extra inkomsten wordt een Outreach-programma uitgevoerd naar het Boko Plateau. Hier wonen veel jonge en vaak arme mensen die gezondheidszorg niet kunnen betalen. Ons team biedt hier gratis zorg, zodat ook deze mensen toegang tot gezondheidszorg hebben.

Gezondheidszorg in Afrika

Kliniek in Oseikojokrom, Ghana

Het dorpje Oseikojokrom – in het westen van Ghana – ligt op de grens met Ivoorkust. Het gebied heeft slechte voorzieningen: een gebrekkig elektriciteitsnetwerk, een erbarmelijk wegennet en slecht drinkwater. De bevolking is erg jong en leeft met name van de landbouw. Door de armoede is het sterftecijfer hier hoog. Vanaf de jaren ’70 was dit een ver Outreach kliniekje van het ziekenhuis in Asafo. In 2007 kwam er een nieuw gebouw en met de steun van een Nederlandse donateur werd in 2017 een nieuwe apotheek en een laboratorium gebouwd. En met de steun van een andere Nederlandse donateur werd in 2021 een moeder- en kindzorgunit gebouwd voor veilige bevallingen voor de vrouwen uit de verre omgeving.
Voorlichtings- en awareness campagnes worden vanuit de kliniek ondernomen in de wijde omtrek. In het Safe Motherhood programma leren jonge moeders hoe te zorgen voor hun kinderen en op scholen wordt voorlichting gegeven aan kinderen over hygiëne.

"Voor ons betekent deze kliniek heel veel. De mensen van Oseikojokrom en de omgeving moesten ver reizen over slechte en onveilige wegen voor simpele onderzoeken en behandelingen. Dat is nu niet meer nodig!"

(Chairman van Oseikojokrom, Nana Amo Peter)

Meer dan 6.000 patiënten per jaar

Kliniek in Yassa (Douala), Kameroen

Sinds 2014 staat in Yassa, aan de rand van de drukke stad Douala, het Saint Jean de Dieu Hôpital. Dit ziekenhuis heeft een drukbezochte moeder- en kindafdeling. Er worden niet alleen bevallingen gedaan, er wordt ook voorlichting gegeven aan zwangere moeders én er worden baby’tjes en kleine kinderen gevaccineerd tegen ziektes als polio en tetanus. Daarnaast is het ziekenhuis gespecialiseerd in orthopedie. Zo worden er onder andere kinderen met vergroeiingen aan hun benen geopereerd zodat ze kunnen lopen.

Kliniek New Kru Town, Liberia

In New Kru Town, een van de armste wijken van Monrovia, wonen mensen die geen geld hebben om naar ons ziekenhuis toe te komen. Maar ziektes als HIV, tbc, malaria en ook ondervoeding zijn aan de orde van de dag. In 1988 hebben we besloten vanuit hier een Health Center op te starten, dat wordt aangestuurd vanuit ons ziekenhuis in Monrovia. In 2008 heeft de Spaanse tak van HospitaalBroeders, Juan Ciudad, de kliniek gerenoveerd. Vanuit de kliniek gaan we de wijk in om mensen te helpen en voorlichting te geven.

Bijna 4.000 patiënten per jaar


Maak kennis met onze broeder Pierre. Een portret van een van onze broeders in Liberia. Hij runt onze medische kliniek in New Kru Town en leidt je hier rond in een van de grootste sloppenwijken van Monrovia.

De mensen in de sloppenwijken zijn arm

“Zo arm… Ze kunnen het zich niet veroorloven om naar het ziekenhuis te komen. Ze hebben ons nodig. Daarom gaan we naar hen.”

Ziekenhuisdirecteur broeder Peter Dawoh

Psychiatrisch centrum Thies, Senegal

Thies is de op één na grootste stad van Senegal. Vanwege de slechte behandeling van mensen met psychische problemen hebben wij in 1985 Dalal Xel, een psychiatrisch centrum, geopend in deze stad. De patiënten zijn veelal jongeren die lijden aan depressie, epilepsie, een psychose of schizofrenie. Gemiddeld blijven ze 32 dagen in het centrum.

Het centrum heeft verschillende afdelingen. Er is een afdeling voor vrouwen, daar komen ook moeders met hun kinderen. Daarnaast heeft Dalal-Xel een open en een gesloten afdeling voor de mannen. De gesloten afdeling is voor mannen die een gevaar kunnen zijn voor de medepatiënten, medewerkers of voor zichzelf. Tot slot is er ook een rehabilitatie afdeling, waar patiënten zich voorbereiden op hun terugkeer in de maatschappij. Bij dit onderdeel van de therapie worden de families van de patiënten nauw betrokken zodat zij samen kunnen toewerken naar een goede terugkeer in de maatschappij. Outreach-activiteiten zijn groots opgezet vanuit dit centrum.

Meer dan 15.000 patiënten per jaar

Kliniek in Lungi, Sierra Leone

Ons St. John of God Community Health Center in Lungi is een medische kliniek in de buurt van hoofdstad Freetown. Het is een eenvoudige kliniek met een röntgenafdeling en een goed uitgerust laboratorium en een apotheek.

Meer dan 3.000 patiënten per jaar

kliniek lungi freetown sierra leone

Geschiedenis kliniek
In de burgeroorlog vluchtten de broeders van Lunsar naar Lungi en zetten daar een kleine noodkliniek op. Na de oorlog vroeg de bisschop de broeders terug te keren naar Lunsar. Maar omdat zorg in Lungi nodig bleef, besloten de broeders zich hier permanent te vestigen. Er was gebrek aan medische zorg en veel mensen konden alleen terecht bij traditionele dokters. Op een stuk land van de gemeenschap bouwden we in 2010 deze kliniek.

Psychiatrisch ziekenhuis Lilongwe, Malawi

Malawi heeft ruim 19 miljoen inwoners. Toch zijn er maar drie faciliteiten gericht op geestelijke gezondheidszorg: onze centra in Mzuzu in het noorden en in hoofdstad Lilongwe en bij het ziekenhuis in Zomba in het zuiden. Vanaf 2012 zijn we in de hoofdstad actief en in 2016 openden we een nieuw centrum in de hoofdstad Lilongwe: het Granada Centre. Jaarlijks worden zo'n 6.000 patiënten behandeld. Bijna de helft (46%) in één van de 17 Outreach-klinieken.

Ook in Lilongwe is een afdeling waar patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen terecht kunnen: het House of Hospitality.
Het portage programma waarin ouders behandelaar van hun eigen kind worden en daarin begeleid worden door ons was groot er zitten zo'n 140 kinderen in (exclusief de ouders).

6.000 patiënten per jaar

GGZ in Lilongwe Malawi

Psychiatrisch ziekenhuis Mozambique

In Nampula, een stad in het noorden van Mozambique staat sinds 1971 het psychiatrisch ziekenhuis Joao de Deus. Ons ziekenhuis werkt samen met het Ministerie van Volksgezondheid aan een programma waarin psychiatrische zorg centraal staat. Schizofrenie, neurotische aandoeningen en epilepsie zijn de meest behandelde ziektes. Daarnaast is er een verslavingsafdeling. Per jaar worden er tussen de 20.000 en 23.000 patiënten behandeld. In totaal werken er 103 mensen. Het personeel in het ziekenhuis is in tegenstelling tot andere landen waar we werken, in dienst van de overheid.